PARTNER PORTALU
  • BGK

O prawnej opiece nad eurosierotami

  • GK/www.men.gov.pl    6 października 2011 - 10:37
O prawnej opiece nad eurosierotami

Ministerstwo Edukacji Narodowej w lipcu 2010 roku przeprowadziło badania dotyczące rozmiarów i skutków problemu sieroctwa migracyjnego.
Potrzeba uproszczenia procedur ustanawiania opieki i zapewnienia bezpieczeństwa dziecku pozostawionemu przez rodziców – to jeden z najważniejszych wniosków raportu przedstawiającego m.in. skalę, uwarunkowania w odniesieniu do poszczególnych województw oraz pozytywne i negatywne skutki wyjazdów rodziców do pracy za granicę.

Raport z badania przeprowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej został zaprezentowany na międzynarodowej konferencji „Dziecko rodziców migrujących zarobkowo”, która odbyła się 29-30 września 2011 r. w Poznaniu.

Dostrzegając problem migracji (w całym kraju jest około 100 tysięcy dzieci tzw. eurosierot) Ministerstwo Edukacji Narodowej w lipcu 2010 roku przeprowadziło badania dotyczące rozmiarów i skutków problemu sieroctwa migracyjnego. W badaniu uczestniczyły 22 644 placówki (55,51 proc.). Były to specjalne i ogólnodostępne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane, technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły dla dorosłych (tylko w odniesieniu do słuchaczy poniżej 18 roku życia).


W konferencji, którą otworzyła Elżbieta Walkowiak, wielkopolski kurator oświaty i współorganizator spotkania, udział wzięli m.in. Zbigniew Włodkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przedstawiciele kuratoriów oświaty, reprezentanci samorządów z Pisza, Starego Miasta, Słupcy, Konina i Gniezna oraz zaproszeni goście z Estonii, Ukrainy i Niemiec.

Zbigniew Włodkowski zwrócił uwagę na fakt, że ważną kwestią, którą należy się zająć jest uregulowanie prawnej opieki nad dziećmi rodziców czasowo przebywających za granicą. Podczas konferencji omówiono również metodologię opracowania raportu dotyczącego sytuacji dzieci z rodzin migrujących w Polsce oraz wyniki badań, a także wnioski i spostrzeżenia wynikające z raportu, wskazując również skalę tego zjawiska i jego uwarunkowania w odniesieniu do poszczególnych województw. Goście z zagranicy przedstawili sytuację dzieci z rodzin migrujących zarobkowo w swoich krajach.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.