PARTNER PORTALU
  • BGK

O ustroju miasta stołecznego Warszawy należy dyskutować, bo to niepotrzebne koszty?

  • Bartosz Dyląg    17 grudnia 2015 - 07:10
O ustroju miasta stołecznego Warszawy należy dyskutować, bo to niepotrzebne koszty?

Odrębność ustrojowa Warszawy generuje dodatkowe koszty? Fot. pixabay

W sejmowej komisji nie przeszła petycja dotycząca zmiany ustroju Warszawy. Posłowie uznali, że wnioskodawcy złożyli nieprzemyślany i niedopracowany projekt. Zdaniem przewodniczącego komisji ds. petycji Sławomira Jana Piechoty z PO o ustroju miasta stołecznego Warszawy należy jednak dyskutować.
Komisja ds. petycji nie uwzględniła w środę żądania będącego przedmiotem petycji w sprawie uchylenia ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Z petycją wystąpiło Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste", które przedstawiło w związku z tym składający się z dwóch artykułów projekt ustawy uchylający ustawę z 15 marca 2002 o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

W uzasadnieniu "Wieczyste" podało dwa podstawowe argumenty przemawiające za zmianą. Po pierwsze, odrębność ustrojowa Warszawy nie znajduje żadnego uzasadnienia prawnego lub faktycznego. Po drugie, odrębność ustrojowa Warszawy generuje dodatkowe koszty. Autorzy petycji wskazują ponadto na problemy prawne związane z ustaleniem opłat za użytkowanie wieczyste.

Argumenty autorów petycji nie zostały rozwinięte

- Wnoszący petycję nie zawarł jednak żadnych obliczeń tych dodatkowych kosztów, nie dokonał żadnej ich symulacji. Jeśli likwidujemy jedną administrację wiadomo, że w to miejsce powstanie druga administracja. Należałoby więc dokonać symulacji, czy ta odrębność faktycznie generuje większe koszty – analizował Grzegorz Raniewicz z PO.

Bogusław Lackoroński z Biura Analiz Sejmowych (BAS) przypomniał, że fakt braku uzasadnienia prawnego lub faktycznego odrębności ustrojowej Warszawy był już przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. W uzasadnieniu wyroku Trybunał wskazał, że ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy nie została uznana w całości za niezgodną z Konstytucją. Trybunał wskazał ponadto, że ustawodawca, czyli w tym przypadku Sejm ma prawo, by taką odrębność ustawową stworzyć, gdyż nie jest to przedmiotem regulacji Konstytucji.

Zdaniem Lackorońskiego petycja-projekt nie zawiera przepisów przejściowych, nie mówi w jakim stanie prawnym znalazłoby się miasto w momencie likwidacji obowiązującej dziś ustawy. Co więcej, w uzasadnieniu petycji nie ma analizy wskazującej, że zasadniczy cel w postaci uproszczenia struktury organizacyjnej miasta stołecznego Warszawy, zostanie osiągnięty.

Z argumentami BAS zgodził się Szymon Wróbel, zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSW. - Zgodnie z Konstytucją Warszawa jest stolicą naszego państwa, z czym łączą się określone funkcje związane z tym, że w mieście tym mają swoje siedziby centralne i naczelne organy państwa. Są też funkcje reprezentacyjne, jak również komunikacyjne, Warszawa jest najludniejszym miastem w Polsce. Z tego powodu ustawodawca zdecydował się, by ustalić ustrój tego miasta w odrębny sposób od innych miast na prawach powiatu – powiedział Szymon Wróbel.

Jak dodał Wróbel, argumenty autorów petycji nie zostały w żaden sposób rozwinięte i są w zasadzie tylko zasygnalizowane. - Ewentualna decyzja co do podjęcia prac legislacyjnych, w szczególności gdy jednym z argumentów są wątpliwości prawne w zakresie orzecznictwa administracyjnego, mogłaby nastąpić w sytuacji, kiedy na poziomie orzecznictwa sądowego, administracyjnego organy czy sądy nie są w stanie tych wątpliwości usunąć – dodał Wróbel.KOMENTARZE (2)

  • sprzeciw21, 2015-12-26 18:32:08

    Autorów petycji na posiedzenie nie zaproszono. W rzeczywistości jedynie co by zmieniło, że zniknęłaby obligatoryjność tworzenia dzielnic, a co zatem idzie możnaby zlikwidować następnie rady dzielnicowe, który nie mają uprawnień decyzyjnych a tylko opiniodawczych. A to byłyby oszczędności....  rozwiń
  • w.potega@neostrada.pl, 2015-12-19 17:33:03

    O ustroju Warszawy warto i należy dyskutować. Oczywiście należy przewidywać skutki każdej zmiany, zakładając wzrost efektywności zarządzania i zwiększony udział obywateli w procesach decyzyjnych.