PARTNER PORTALU
  • BGK

O współpracy gmin z powiatami

  • GK/zpp.pl    20 października 2011 - 10:43
O współpracy gmin z powiatami

O stworzenie instytucjonalnych form współdziałania między powiatem, a gminami wchodzącymi w jego skład postuluje Związek Powiatów Polskich.
Według ZPP zadania gmin i powiatów rozłożone są między nimi wg schematu rozłączności, co nie oznacza, że powinny one w taki sam sposób funkcjonować.

W ramach współpracy zasadne wydaje się stworzenie mechanizmów koordynacyjnych przysługujących powiatowi, np. w zakresie uchwalania strategii rozwoju przez poszczególne gminy wchodzące w skład powiatu.

W przypadku wzmocnienia pozycji starosty poprzez likwidację zarządu i wprowadzenie bezpośredniego wyboru, winien zostać utworzony konwent powiatu złożony ze starosty i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin wchodzących w skład powiatu.

Konwent taki, kierowany przez starostę, miałby przyznane określone uprawnienia opiniodawcze w zakresie działań powiatu i gmin.

Należy także – postuluje ZPP – w ustawie o samorządzie gminnym, wprowadzić zapis umożliwiający przekazywanie przez gminę, realizacji swoich zadań przez powiaty. Dokonanie takiego zapisu doprowadzi do uzyskania symetrii kompetencyjnej w obowiązujących obecnie przepisach.

Dotyczy to np. zadań z zakresu oświaty (prowadzenie przez powiat zespołu szkół ponadgimnazjalnych z gimnazjum).

Według ZPP potrzeba taka podyktowana jest względami natury organizacyjnej, funkcjonalnej a zwłaszcza ekonomicznej a jej skutki mogą przynieść poprawę jakości świadczonych usług i znaczne zmniejszenie kosztów ich realizacji.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • ANYDEJ, 2011-10-20 13:48:42

    CZY TAKA BLISKOŚĆ JEST DOBRA ?