O współpracy gmin z powiatami

O stworzenie instytucjonalnych form współdziałania między powiatem, a gminami wchodzącymi w jego skład postuluje Związek Powiatów Polskich.
O współpracy gmin z powiatami
Według ZPP zadania gmin i powiatów rozłożone są między nimi wg schematu rozłączności, co nie oznacza, że powinny one w taki sam sposób funkcjonować.

W ramach współpracy zasadne wydaje się stworzenie mechanizmów koordynacyjnych przysługujących powiatowi, np. w zakresie uchwalania strategii rozwoju przez poszczególne gminy wchodzące w skład powiatu.

W przypadku wzmocnienia pozycji starosty poprzez likwidację zarządu i wprowadzenie bezpośredniego wyboru, winien zostać utworzony konwent powiatu złożony ze starosty i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin wchodzących w skład powiatu.

Konwent taki, kierowany przez starostę, miałby przyznane określone uprawnienia opiniodawcze w zakresie działań powiatu i gmin.

Należy także – postuluje ZPP – w ustawie o samorządzie gminnym, wprowadzić zapis umożliwiający przekazywanie przez gminę, realizacji swoich zadań przez powiaty. Dokonanie takiego zapisu doprowadzi do uzyskania symetrii kompetencyjnej w obowiązujących obecnie przepisach.

Dotyczy to np. zadań z zakresu oświaty (prowadzenie przez powiat zespołu szkół ponadgimnazjalnych z gimnazjum).

Według ZPP potrzeba taka podyktowana jest względami natury organizacyjnej, funkcjonalnej a zwłaszcza ekonomicznej a jej skutki mogą przynieść poprawę jakości świadczonych usług i znaczne zmniejszenie kosztów ich realizacji.
Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

CZY TAKA BLISKOŚĆ JEST DOBRA ?

ANYDEJ, 2011-10-20 13:48:42 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU