PARTNER PORTALU
 • BGK

Obligacje komunalne – długoterminowe finansowanie inwestycji samorządów

 • Artykuł promocyjny dostarczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego    23 czerwca 2015 - 08:00

Bank Gospodarstwa Krajowego posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji emisji obligacji komunalnych. BGK współpracuje z samorządami wszystkich szczebli z terenu całego kraju. Liczba zorganizowanych emisji obligacji sięga 200, a długoterminowe finansowanie zapewnione dla samorządów to ponad 2,3 mld zł.
 
Przykładowe cele emisji obligacji:

 • współfinansowanie projektów unijnych – „udział własny” w koszcie inwestycji,
 • ochrona środowiska,
 • inwestycje infrastrukturalne i inne wydatki inwestycyjne,
 • spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisje obligacji jednostek samorządu terytorialnego są dokonywane w formie oferty niepublicznej i jest to standardowa forma emisji (nie ma konieczności przeprowadzania publicznej oferty emisji obligacji zgodnie z obowiązującymi przepisami). Bank Gospodarstwa Krajowego jest organizatorem emisji obligacji, a także gwarantem nabycia obligacji, dzięki czemu samorządy mają pewność pozyskania środków finansowych z emisji obligacji.

Najważniejsze korzyści

 • Szybkie pozyskanie finansowania – brak procedury przetargowej Prawa Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 3 lit. j).
 • Przygotowanie emisji i jej obsługa zapewniane przez BGK.
 • Wystandaryzowany instrument oparty na standardzie polskiego rynku obligacji komunalnych.
 • Brak konieczności przygotowania skomplikowanej dokumentacji dla potrzeb emisji.
 • Możliwość pozyskania środków długoterminowych.
 • Brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń.

Warunki

 • Podstawy prawne emisji obligacji (m.in.): uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji i Ustawa o obligacjach.
 • Pozytywna ocena zdolności spłaty zobowiązań samorządu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
 • Emisja obligacji zgodna ze standardem (dotyczy m. in. terminu zapadalności długu, okresów odsetkowych, stawki bazowej oprocentowania).

Dodatkowych informacji udzielają eksperci z Departamentu Zarządzania Sprzedażą w BGK, e-mail: dzs@bgk.com.pl; tel. 22 596 58 50; fax 22 627 03 76

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.