PARTNER PORTALU
  • BGK

Obradował mazowiecki sejmik

  • ZWI    18 marca 2013 - 18:58
Obradował mazowiecki sejmik

Radni województwa mazowieckiego, podczas posiedzenia sejmiku 18 marca przyjęli regulaminy programów stypendialnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz doktorantów. W toku obrad rok 2013 na Mazowszu ustanowiono rokiem dwóch wybitnych literatów: Cypriana Kamila Norwida oraz Aleksandra Fredry.
Jak podaje urząd marszałkowski, radni przyjęli regulamin VI edycji „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych", współfinansowanego z PO KL.

Podstawowym założeniem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz umożliwianie im rozwijania zainteresowań matematyczno-przyrodniczych i technicznych/zawodowych. W bieżącym roku stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie otrzyma 422 uczniów, wspomaganych opieką dydaktyczną nauczycieli. W sumie na realizację projektu zaplanowano przeszło 2,3 mln zł.

Radni zdecydowali również o kontynuacji programu wsparcia doktorantów w ich pracach badawczych. Szansę na zdobycie stypendium dają przede wszystkim projekty przyczyniające się do wzrostu podaży nowoczesnych technologii i rozwiązań naukowych w regionie. W projekcie systemowym „Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów", współfinansowanym z funduszy europejskich, uczestniczyć będzie 302 naukowców. Na ten cel przewidziano ponad 24,1 mln zł.

Podjęto również decyzję o ogłoszeniu „Roku Cypriana Kamila Norwida na Mazowszu" w 130. rocznicę śmierci poety, wieszcza narodowego i Mazowszanina. Świętować również będziemy „Rok Aleksandra hrabiego Fredry na Mazowszu" w 220. rocznicę urodzin twórcy.

Radni określili ponadto zadania, na które w bieżącym roku przeznaczone zostaną środki finansowe pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na dofinansowanie robót budowlanych przeznaczono 6 mln zł, na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych organizacjom pozarządowym - przeszło 2,1 mln zł, a na utworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej - 3,7 mln zł.

Przyjęto też zmiany w budżecie województwa na 2013 r., a także projekty uchwał w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych, rejonizacji tych upraw w roku 2013 oraz udzielenia Filmotece Narodowej z siedzibą w Warszawie bonifikaty od wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Narbutta 50A.

Radni zgodzili się nawystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim nakłada na samorząd województwa obowiązek finansowania z budżetu regionu świadczeń opieki zdrowotnej, zrealizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności z art. 15 powołanej ustawy o działalności leczniczej, przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ponad limit świadczeń finansowanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia).

Wysłuchano także informacji zarządu województwa o stanie prac nad Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: