PARTNER PORTALU
  • BGK

Obradowały zespoły Komisji Wspólnej

  • MSWiA    19 września 2011 - 23:31

Wspólne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska oraz Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego odbyło się w poniedziałek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Najpierw Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego spotkał się w swym gronie by omówić projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015, a następnie odbyło się wspólne posiedzenie z Zespołem ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska. W pierwszej kolejności rozpatrywano projekty Głównego Geodety Kraju.

W planie wspólnych obrad obu zespołów znalazło się opiniowanie następujących projektów aktów prawnych:

1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie trybu doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych.
2. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie podziemnych składowisk odpadów.

3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
4. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzczeowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2011 r.  (Ministerstwo Infrastruktury).

5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich.
6. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Główny Geodeta Kraju).

7. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Ministerstwo Infrastruktury).

Ponadto wśród omawianych spraw różnych znalazły się:
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Ministerstwo Środowiska).
2. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Główny Geodeta Kraju).

3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Główny Geodeta Kraju).
4. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych  oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów  do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Główny Geodeta Kraju).

5. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Główny Geodeta Kraju).
6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Główny Geodeta Kraju).

7. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Główny Geodeta Kraju). Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.