PARTNER PORTALU
  • BGK

Obradowały zespoły Komisji Wspólnej

  • MSWiA    19 września 2011 - 23:31

Wspólne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska oraz Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego odbyło się w poniedziałek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Najpierw Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego spotkał się w swym gronie by omówić projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015, a następnie odbyło się wspólne posiedzenie z Zespołem ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska. W pierwszej kolejności rozpatrywano projekty Głównego Geodety Kraju.

W planie wspólnych obrad obu zespołów znalazło się opiniowanie następujących projektów aktów prawnych:

1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie trybu doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych.
2. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie podziemnych składowisk odpadów.

3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
4. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzczeowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2011 r.  (Ministerstwo Infrastruktury).

5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich.
6. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Główny Geodeta Kraju).

7. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Ministerstwo Infrastruktury).

Ponadto wśród omawianych spraw różnych znalazły się:
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Ministerstwo Środowiska).
2. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Główny Geodeta Kraju).

3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Główny Geodeta Kraju).
4. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych  oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów  do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Główny Geodeta Kraju).

5. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Główny Geodeta Kraju).
6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Główny Geodeta Kraju).

7. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Główny Geodeta Kraju). Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: