Obrona interesów jst głównym celem ZPP

Przywrócenie powiatowej administracji zespolonej, której zwierzchnikiem powinien być starosta jest jednym z głównych celów Związku Powiatów Polskich.
Obrona interesów jst głównym celem ZPP

9 kwietnia br., w drugim dniu XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, odbyły się obrady plenarne. Delegaci z prawie trzystu powiatów wysłuchali sprawozdania Prezesa Zarządu Marka Tramsia z działalności ZPP w roku 2012 oraz z wykonania budżetu za rok 2012.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Karalus przedstawił jej opinię do wymienionych wyżej sprawozdań. Oba sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. Zgromadzenie Ogólne uchwaliło także budżet Związku na rok 2013.

Delegaci przyjęli również Założenia programowe Związku Powiatów Polskich na rok 2013. Niezmiennie, głównym celem będzie działanie na rzecz obrony wspólnych interesów samorządów terytorialnych oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich powiatów.

Związek będzie także kładł główny akcent na wzmacnianie roli samorządu powiatowego w systemie administracji publicznej oraz wzmacnianie potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej, w tym przywrócenia powiatowej administracji zespolonej, której zwierzchnikiem powinien być starosta.

XVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich przyjęło także zmiany w statucie Związku, dostosowujące go do nowych zadań stowarzyszenia oraz uchwaliło nowy Regulamin Pracy Zarządu Związku Powiatów Polskich. Delegaci przyjęli także stanowisko w sprawie podjęcia działań w zakresie zmiany zapisów statutowych dotyczących Konwentów Powiatów.

W wyniku dyskusji programowej, która odbywała się także w okresie poprzedzającym obrady, Zgromadzenie Ogólne przyjęło stanowiska dotyczące kluczowych zagadnień dla powiatów:

- w sprawie projektów zmian ustroju samorządowego;

- w sprawie przywrócenia właściwej roli powiatom;

- w sprawie zmian w systemie finansów publicznych;

- w sprawie sposobu wyznaczania obszarów funkcjonalnych;

- popierające inicjatywę zmian w ustawie o gospodarce komunalnej;

- w sprawie dostępu powiatów do środków finansowych dedykowanych rozwojowi wsi;

- w sprawie problemów w zakresie transportu i komunikacji;

- w sprawie ogłoszenia Roku Powiatów.

W Zgromadzeniu Ogólnym wzięli udział liczni goście.

Głos zabrali: poseł Rafał Grupiński - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO, poseł Izabela Kloc - wiceprzewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, poseł Sławomir Kowalski, poseł Stanisław Szwed, poseł Ryszard Zawadzki, poseł Arkadiusz Mularczyk - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, Sławomir Neumann - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Michał Markowski - Główny Ekonomista Ministerstwa Skarbu Państwa, Waldemar Rataj - wiceprzewodniczący Kapituły Fundacji Pro Publico Bono, Mariusz Poznański - Współprzewodniczący KWRiST, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Błażej Konkol - Przewodniczący Związku Gmin Pomorskich, Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Specjalne przesłanie Rzecznik Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz odczytał Mariusz Szyrski, asystent RPO.

Obrady plenarne zakończyły się miłym akcentem, jakim niewątpliwie było wręczenie statuetek i dyplomów zdobywcom tytułów Super Powiat i Super Gmina. Poniżej lista laureatów:

Powiaty

- Powiat Drawski - starosta Stanisław Cybula

- Powiat Kielecki - starosta Zdzisław Wrzałka

- Powiat Słupski - starosta Sławomir Ziemianowicz

Miasta na prawach powiatu

- Słupsk - prezydent Maciej Kobyliński

Gminy miejskie i miejsko-wiejskie

- Polanica-Zdrój - burmistrz Jerzy Kazimierz Terlecki

Gminy wiejskie

- Wielka Wieś - wójt Tadeusz Wójtowicz

Zobaczcie przyjęte stanowiska tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Marudzą buzią,bo powiatów jest za duzio innym metropolitarne władztwo się marzy i dyktat regionalny nieomylnych włodarzy. Polityka Polski,to wielkie kłębowisko węży, każdy chce być na górze i muskuły pręży, a ten zwycięży, kto ma wsparcie wśród księży! Walka na pomysły i na kupienie dusz trwa,... bo mądry na słabe EGO duszy wpływ ma! Chcenie na zaistnienie, to cel panującego, a czy to chcenie jest właściwe dla drugiego? Dwadzieścia lat temu było wielu zbawicieli, raj Polski widzieli,a dziś błędy własne ujrzeli! Zaś z polityki wynika,że jest,to naiwna retoryka i nie ma komu naprawić reformatorskiego byka!!! rozwiń

Chełmianin N, 2013-04-11 11:36:13 odpowiedz

Sądząc po zadowoleniu bijącym z fotografii - obrona interesów przebiega satysfakcjonująco...

Powiaty von do Niemiec, 2013-04-11 08:43:32 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU