PARTNER PORTALU
  • BGK

Ochrona zdrowia psychicznego w Warszawie

  • GK    3 września 2013 - 14:36
Ochrona zdrowia psychicznego w Warszawie

Mijają dwa lata realizacji w stolicy Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Warszawa przeznaczyła 400 tys. zł dotacji na powstanie zespołów leczenia środowiskowego pacjentów z przewlekłą chorobą psychiczną.
2 września 2011 r., powołana została przez prezydenta miasta Warszawska Rada Ochrony Zdrowia Psychicznego - lokalny zespół koordynujący realizację Programu Narodowego. W Radzie reprezentowanych jest siedem podmiotów tworzących placówki lecznicze funkcjonujące w stolicy.

W tym samym roku, 20 października, rada m.st. Warszawy przyjęła do realizacji Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, określający kierunki działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w najbliższych pięciu latach. Opiece psychiatrycznej nadano kierunek kompleksowy m.in. poprzez utworzenie 12 miejskich centrów zdrowia psychicznego funkcjonujących we wszystkich dzielnicach Warszawy.

Obecna struktura większości centrów, a także potrzeby zdrowotne warszawiaków wskazały na konieczność rozwoju nowoczesnych form opieki psychiatrycznej - środowiskowej i dziennej. Dlatego też rada m.st. Warszawy 11 lipca 2013 roku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na remonty samodzielnym zakładom opieki zdrowotnej, aby można było sprawować tam opiekę środowiskowa, dzienną.

Na 2013 rok zaplanowano w budżecie m.st. Warszawy dotacje:

100 tys. zł dla SZPZLO Warszawa - Mokotów na remont aktualnie nieużywanych pomieszczeń zlokalizowanych na parterze Przychodni Specjalistycznej przy ul. Belgijskiej 4, gdzie zostanie utworzony zespół leczenia środowiskowego.

100 tys. zł dla SZPZLO Warszawa - Ochota na remont pomieszczeń Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 18 dla zespołu leczenia środowiskowego, który obejmie swym zasięgiem w szczególności mieszkańców dzielnicy Ursus.

100 tys. zł dla SZPZLO Warszawa Praga Południe na remont pomieszczeń w budynku Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Saskiej 61 w celu utworzenia zespołu leczenia środowiskowego.

100 tys. zł dla SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście na remont pomieszczeń zlokalizowanych na III piętrze Przychodni Lekarskiej przy ul. Mariańskiej 1, gdzie zostanie utworzony zespół leczenia środowiskowego.

Utworzenie zespołów leczenia środowiskowego jest elementem realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ideą zespołów leczenia środowiskowego jest objęcie opieką pacjentów z przewlekłą chorobą psychiczną aby zapobiegać nawrotom zaburzeń psychicznych oraz ich aktywizacja społeczna i zawodowa dążąca do zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Zespoły leczenia środowiskowego są wyspecjalizowaną formą ambulatoryjno - domowej wszechstronnej opieki udzielanej pacjentom, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych, intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych, z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału dziennego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani) lub nie utrzymują się w innych formach leczenia.

Personel zespołu, w skład którego wchodzą m.in. lekarze psychiatrzy, psychoterapeuci, psycholodzy, pielęgniarki oraz pracownicy socjalni będzie udzielał świadczeń z zakresu: porad diagnostycznych, terapeutycznych, kontrolnych, psychologicznych, wizyt domowych, sesji psychoterapii indywidualnej lub rodzinnej, grupowej, sesji wsparcia psychospołecznego.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.