PARTNER PORTALU
  • BGK

Odpady: By opinie prezydentów i wójtów były brane pod uwagę

  • AW    9 czerwca 2014 - 16:30
Odpady: By opinie prezydentów i wójtów były brane pod uwagę

Zasięgania opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, przed wydaniem zezwolenia przez marszałka czy starostę na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów, jako obowiązku wynikającego z ustawy - tego chce Śląski Związek Gmin i Powiatów.
Podczas VI Dnia Samorządu Terytorialnego Województwa Śląskiego w Czerwionce-Leszczynach Śląski Związek Gmin i Powiatów przyjął rekomendację w zakresie rozwiązywania problemu dot. usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania (rekomendację z załącznikiem publikujemy w dziale Multimedia).

W obecnym stanie prawnym bowiem decyzja dot. przetwarzania odpadów nie musi zostać zaopiniowana przez wójta, burmistrza, prezydenta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. W związku z tym marszałek lub starosta wydaje decyzję na przetwarzanie odpadów, podczas gdy wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności, nie posiada możliwości wypowiedzenia się w tej sprawie.

- Prezydent, wójt czy burmistrz nie wydaje opinii na temat planowanej działalności i nie jest uznany jako strona w przedmiotowym postępowaniu. Co więcej, nieraz nawet nie ma wiedzy o tym, co ma być składowane czy przetwarzane na terenie jego gminy - argumentował Janusz Pasternak, wiceprezydent Piekar Śląskich podając przykład swojego miasta, które boryka się z problemem składowania wielkich ilości odpadów na terenach zdegradowanych.

Czytaj też: Kto powinien zadbać o usunięcie odpadó - starosta czy wójt?

Samorządowcy zrzeszeni w ŚZGiP przyjęli też stanowisko (czytaj całość w dziale Multimedia) w sprawie kolejnej wersji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

- To chyba jedyny taki dokument, który w kompleksowy sposób recenzuje RPO. Niestety wiele naszych uwag, które składaliśmy w poprzednich stanowiskach nie zostało uwzględnionych, dlatego powtarzamy je i dokładamy nowe do wersji 5.1 RPO - mówił Zygmunt Frankiewicz, przewodniczący Związku. - Tym razem będziemy starali się egzekwować od autorów programu ustosunkowania się do naszych uwag.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (1)

  • Kondor, 2014-06-10 08:52:16

    Jakaś myśl w tym jest. Jeśli miało by to być wprowadzane do praktyki, to proszę aby w zapisach ustalających takie kompetencje uwzględnić także związki międzygminne utworzone dla prowadzenia w imieniu gmin gospodarki odpadami komunalnym.