PARTNER PORTALU
  • BGK

Odwołanie sekretarza za zgodą radnych

  • AT    20 marca 2013 - 10:26
Odwołanie sekretarza za zgodą radnych

Jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu do odwołania sekretarza powiatu, będącego radnym gminy, potrzebna jest uprzednia zgoda tego organu.
Brak zgody lub odmowa jej wyrażenia powoduje, że uchwała rady powiatu w sprawie odwołania sekretarza powiatu jako sprzeczna z prawem (art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) jest nieważna na podstawie art. 79 ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym (III SA/Wr 154/07).

Przedmiotowa sprawa sprowadzała się do wyjaśnienia kwestii, czy na podstawie ustalonego stanu faktycznego Rada Powiatu w X, która zdecydowała się na odwołanie na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym sekretarza tego powiatu, pełniącego jednocześnie funkcję radnego w Radzie Miejskiej w X, mogła podjąć stosowną uchwałę bez zachowania trybu przewidzianego w art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

WSA stwierdził, że rada powiatu, zamierzająca odwołać sekretarza powiatu, a więc rozwiązać powstały z powołania stosunek pracy, powinna dysponować uprzednią zgodą rady gminy, której członkiem jest ów sekretarz powiatu.

Na potwierdzenie wskazano następujące argumenty:

- Osoba powołana na stanowisko sekretarza powiatu, która została wybrana do rady gminy, w związku z wykonywaniem mandatu radnego korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych (art. 25 ust. 1 ustawy) oraz podlega szczególnej ochronie w sferze pracowniczej, bez względu na to czy stosunek pracy powstał na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru czy mianowania (art. 25 ust. 2 ustawy),

- Warunkiem ważności uchwały rady powiatu odwołującej sekretarza, który posiada także status radnego gminy, jest więc poprzedzenie tego aktu uchwałą rady gminy w trybie art. 25 ust. 2 ustawy,

- Nie do przyjęcia jest pogląd o możliwości wyrażenia zgody przez radę gminy na rozwiązanie stosunku pracy także w okresie wypowiedzenia, byleby przed rozwiązaniem stosunku pracy - wyrażenie zgody jest wyznaczone, wyrażoną ustawowo zasadą uprzedniości konsultacji (czyli przeprowadzenie konsultacji z radą gminy konieczne jest przed zamierzonym odwołanie sekretarza powiatu).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.