PARTNER PORTALU
  • BGK

Ograniczenie inwestycji to już trend w JST

  • AW    4 lipca 2013 - 19:30
Ograniczenie inwestycji to już trend w JST

Rok 2012 był kolejnym z rzędu okresem niższego wzrostu wydatków majątkowych niż bieżących - wynika ze sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku.
Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które w 2012 r. prowadziły gospodarkę finansową w oparciu o budżet, tj. 2 414 gmin, miasto stołeczne Warszawę i pozostałe 64 miasta na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 164 związki międzygminne i 2 związki powiatów. Ogółem w 2012 r. funkcjonowało 2 975 jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

Podstawowe dane o budżetach samorządowych w 2012 r. wynikjące ze sprawozdania RIO to:

- 177 413 491 tys. zł - dochody ogółem, które w 8,7% pozyskano z UE (tj. 15 422 662 tys. zł),
- 180 459 271 tys. zł - wydatki ogółem, w tym wydatki inwestycyjne - 34 401 079 tys. zł, z czego 31,9%, tj. 10 972 276 tys. zł ze środków pozyskanych z UE,
- 3 045 780 tys. zł - wynik budżetów - deficyt,
- 67 834 515 tys. zł - zobowiązania ogółem, które w relacji do dochodów stanowiły 38,2%,
- 34 415 077 tys. zł - należności wraz z wybranymi aktywami finansowymi.

Sprawozdanie za rok 2012 wskazuje na nowe tendencje w finansach samorządowych. Rok 2012 był kolejnym z rzędu okresem niższego wzrostu wydatków majątkowych niż bieżących.

W 44 jst wykonane dochody ze sprzedaży majątku nie pokrywały różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w związku z czym zagrożone jest uchwalenie budżetu na rok 2014, w którym wchodzi w życie formuła obliczania indywidualnego wskaźnika zadłużania jst.

Efekt pracy izb regionalnych w 2012 r. to m.in.: 161 947 zbadanych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych, 5 budżetów ustalonych dla 4 gmin i 1 powiatu, 25 555 wydanych opinii w sprawach określonych w ustawach, 1 352 przeprowadzone kontrole jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, w tym 727 w ramach kontroli kompleksowych, 107 327 skontrolowanych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 534 rozpatrzone pisma i skargi, 237 szkoleń, w których uczestniczyło 17 564 pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.