PARTNER PORTALU
  • BGK

Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne - jednolity tekst ustawy

  • MN    26 lipca 2017 - 11:33
Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne - jednolity tekst ustawy
Ustawa dotyczy m.in. samorządowców, ale też osób zajmujących kierownicze stanowiska w RIO czy SKO. (fot. PTWP)

W Dzienniku Ustaw opublikowany został jednolity tekst ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
• Ustawa dotyczy m.in. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów województw i powiatów, a także osób zajmujących kierownicze stanowiska w RIO czy SKO.

• W myśl ustawy osoby te nie mogą być członkami zarządów czy rad nadzorczych spółek prawa handlowego.

• Inne ograniczenia dotyczą np. prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.

Ustawa określa ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe. Chodzi m.in. o pracowników regionalnych izb obrachunkowych (prezesów, członków kolegium, naczelników wydziałów oraz inspektorów do spraw kontroli); pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych (przewodniczących, zastępców oraz etatowych członków kolegium); wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta); a także osób zajmujących kierownicze stanowiska w zarządach powiatów, województw i związku metropolitalnego.

Osoby te nie mogą:

- być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;

- być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;

- być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;

- być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;

- posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 proc. akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek;

- prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności (nie dotyczy wybranych przypadków o których mowa w ustawie).

Pełną treść ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne dodajemy w załączniku PDF. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.