PARTNER PORTALU
  • BGK

Opinia RIO w Trybunale Konstytucyjnym

  • GK    15 października 2013 - 13:26
Opinia RIO w Trybunale Konstytucyjnym

Marszałek Adam Struzik przekaże dziś opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wykonania budżetu rządowi, parlamentarzystom i Trybunałowi Konstytucyjnemu.
Dziś, marszałek województwa mazowieckiego przekaże opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wykonania budżetu do Ministerstwa Finansów, parlamentarzystów i wojewody.

Opinia RIO jednoznacznie potwierdza zagrożenia, o których alarmują od początku roku władze województwa. Marszałek wystąpi także z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o włączenie opinii RIO jako dowodu w sprawie niekonstytucyjności przepisów o janosikowym.

Ponadto, dziś w godzinach popołudniowych zapadnie decyzja, czy samorząd województwa będzie mógł w tym miesiącu przekazać jakiekolwiek środki innym województwom.

Władze regionu liczą, że Trybunał Konstytucyjny już w najbliższym czasie zajmie się sprawa janosikowego. Wniosek w tej sprawie województwo złożyło ponad trzy lata temu. Niewątpliwie pomocna okazać się może wydana właśnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową opinia dotycząca wykonania budżetu województwa mazowieckiego, w której RIO jednoznacznie wskazuje, że realizacja budżetu w oparciu o tak niestabilne w dobie kryzysu wpływy z tytułu CIT, jest praktycznie niemożliwa.

Problemu nie byłoby, gdyby nie płacone przez Mazowsze janosikowe, które wyliczane jest na podstawie dochodów sprzed dwóch lat. O ile już dziś władze województwa wiedzą ile wyniesie w przyszłym roku janosikowe, o tyle nikt nie jest w stanie przewidzieć jakie będą wpływy do budżetu województwa z tytułu podatku CIT. A to właśnie na nich w 85 proc. oparte są dochody Mazowsza.

W wydanej opinii RIO potwierdza, że w pierwszym półroczu drastycznie spadły dochody podatkowe samorządu województwa, o czym od początku roku alarmują władze województwa. Mniejsze wpływy do budżetu dotyczą zarówno PIT (podatek od osób fizycznych), jak i CIT (od firm).

W przypadku PIT podatnicy wpłacali zaledwie 41,72 proc. planowanej kwoty, a w przypadku CIT - 37,54 proc. zaplanowanej w budżecie sumy.

RIO wskazuje także na niższe niż pierwotnie zaplanowano dochody: „(...) Budżet województwa na 2013 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych w pierwszym półroczu br. przewidywał plan dochodów w wysokości 2.925.772.264,00 zł. Stopień wykonania planowanych dochodów budżetu województwa jest znacznie niższy niż wynikałoby to z upływu czasu tj. zrealizowano 1.001.997.809,05 zł. Co stanowi 34,25 proc. planu."

Jak zauważa RIO za zmniejszeniem wpływów podatkowych, mamy do czynienia również ze zmniejszeniem wydatków: „Stopień wykonania planowanych wydatków jest niski tj. wydatkowano 1.039.098.515,53 zł, co stanowi 35, 07 proc. planu."

RIO odniosło się także do kosztów ponoszonych przez województwo z tytułu zadań zleconych przez administrację rządową. Jest to kolejny problem, z którym boryka się nasze województwo. Niestety, przekazywane przez administracje rządową fundusze jedynie w kilkunastu procentach pokrywają rzeczywiste nakłady samorządu.

Tylko w tym roku urząd marszałkowski musiałby na ten cel przeznaczyć z własnego budżetu ok. 7,9 mln zł. Dotacja państwowa przekazana na realizację zadań wynosi bowiem 1,8 mln zł, a rzeczywiste koszty 9,7 mln zł.

RIO argumentuje: „.(...) samorząd województwa poniósł ze środków własnych wydatki w kwocie 4.263.025,09 zł na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej." RIO zaznacza, że województwo nie dostało dotacji na cele wskazane w badanej uchwale.

Podsumowując, RIO negatywnie zaopiniowało wykonanie budżetu w pierwszym półroczu bieżącego roku.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.