PARTNER PORTALU
 • BGK

Opłata śmieciowa niezgodna z konstytucją

 • PAP    11 października 2013 - 17:49
Opłata śmieciowa niezgodna z konstytucją

Ustawa śmieciowa zawiera przepisy, które są niezgodne z konstytucją - przyznali w piśmie do Trybunału Konstytucyjnego marszałek Sejmu Ewa Kopacz i zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand.
Chodzi o to, kto ma płacić opłatę śmieciową. Resort środowiska broni ustawy. Pisma przesłane przez Kopacz i Hernanda do TK to odpowiedź na wnioski złożone w Trybunale ws. zbadania zgodności z konstytucją tzw. ustawy śmieciowej.

Więcej informacji na Ogólnopolskiej Konferencji Komunalnej PortaluSamorządowego 28.11.2013r. w Warszawie 

W piśmie do Trybunału zarówno marszałek Sejmu, jak i zastępca prokuratora generalnego napisali, że - w ich ocenie - niezgodne z konstytucją są art. 6h i 6m zawierające określenie „właściciel nieruchomości". Na podstawie tego zapisu nie można precyzyjnie ustalić, kto dokładnie ma wnosić opłatę śmieciową i składać deklaracje - np. we wspólnotach mieszkaniowych czy spółdzielniach mieszkaniowych.

„Pojęcie właściciela nieruchomości jest jednym z fundamentów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; określa, kto ma zbierać odpady, uiszczać opłatę śmieciową i składać deklarację o wysokości tej opłaty" - powiedział Marek Goleń z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej.

Jego zdaniem, gdyby TK orzekł, że pobrane opłaty są niekonstytucyjne, „byłoby to katastrofą dla finansów publicznych".

Zdaniem Adama Krzywonia z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, wszystko będzie zależeć od tego, czy - w razie potwierdzenia przez TK, że przepisy są niekonstytucyjne - miałyby one stracić moc od razu, czy po pewnym czasie, danym Sejmowi przez Trybunał na naprawienie błędu. Jeśliby straciły moc od razu, z chwilą ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, to każdy, kto ponosił opłatę, mógłby - już w trybie indywidualnym - zwracać się do gminy o zwrot pieniędzy.

Krzywoń przypomniał, że przeszłości, w dwóch wyrokach dotyczących innych opłat, Trybunał postąpił jeszcze inaczej - orzekł, że opłaty są niekonstytucyjne, ale nie podlegają zwrotowi. Wprawdzie - zdaniem eksperta - TK wyszedł tu poza zakres swoich kompetencji, ale takiego rozwiązania też nie można wykluczać.

W przesłanym oświadczeniu rzecznik resortu środowiska Paweł Mikusek napisał, że opłaty ustalane przez rady gmin za odbiór i zagospodarowanie śmieci nie są quasi-podatkiem, daniną publiczną czy opłatą administracyjną. „W związku z tym w opinii ministerstwa nie naruszają przepisów konstytucji" - stwierdził.

Rzecznik wyjaśnił, że definicja „właściciela nieruchomości" jest określona wprost w ustawie śmieciowej - według art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.

„Należy przypuszczać, iż spółdzielnie nie wznosiły swoich budynków na nieruchomościach, do których nie mają stosownego tytułu prawnego lub nimi nie władają. W dotychczasowym stanie prawnym do obowiązków właściciela nieruchomości należało zawarcie umowy na odbieranie odpadów komunalnych, z którego to obowiązku spółdzielnie jako właściciele nieruchomości się wywiązywały i nie kwestionowały dotąd swojego statusu właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy" - ocenił.KOMENTARZE (4)

 • kaem, 2013-10-21 18:55:29

  Czy TK rozważył fakt nierównych wielkości opłat w odniesieniu do mieszkańców bloków, zabudowy szeregowej i willowej. Jest to bzdurny, bezzasadny, autorytatywny podział wraz z istotnym zawyżeniem ceny. Jak to jest, że w jednych miejscowościach płaci sie na poziomie np. 10 zł/mc a w innych 80zł/mc . ...Powinno to być odniesione do ilości dostarczanych śmieci a nie widzimisiów radnych . W UE obowiązuje zasada " płaci sie za ilość śmieci".  rozwiń
 • ekolog, 2013-10-11 15:25:03

  Panie Rzepliński .. Wielki Trybunale !!! Sprawa śmieci to zasadniczy problem w kraju !! A WASZE ODWLEKANIE SPRAWY ---TO TYPOWY " TUMIWISIZM "!! CZY TAK DŁUGO TRWA PROCEDURA WSZCZĘCIA [POSTEPOWANIA !!? CZY , TEAKIE MACIE ZALECENIA !!?? JAKOŚ TO " B E D... Z I E" !! DZIAŁAJCIE NA RZECZ OBYWATELI / NIE PLATFORMY / !!!!  rozwiń
 • radosław, 2013-10-11 10:42:16

  Trybunał potrzebuje półtorej roku aby rozstrzygnąć istotny dla wszystkich mieszkańców Polski problem a zajmuje się głupstwami . Zapomnieli ,że żyją z naszych podatków.