PARTNER PORTALU
  • BGK

Opłata targowa wolna od ewidencji

  • GK    5 grudnia 2011 - 08:45
Opłata targowa wolna od ewidencji

Opłata targowa stanowiąca należność gminy nie jest objęta przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
Tak rozstrzyga interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (zabierz głos/oceń prezydenta). Z przedstawionego izbie wniosku wynika, że wnioskodawca zawarł umowę cywilnoprawną, na podstawie której zobowiązał się m.in. do poboru opłat targowych za wynagrodzeniem. Opłaty te nie stanowią przychodu spółki, lecz są należnością gminy. Spółka ma je przekazywać na rachunek urzędu miasta.

Wątpliwość wnioskodawcy dotyczyła kwestii czy pobierane przez spółkę opłaty targowe może ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej po zmianie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a w szczególności art. 111 ust. 3a pkt 7.

Izba stwierdziła, że pobierana przez spółkę opłata targowa stanowiąca należność gminy nie jest objęta przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zwraca jednocześnie uwagę na to, że wnioskodawca z tytułu poboru opłaty targowej działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Wykonuje czynności poboru opłaty targowej w imieniu jednostki samorządu terytorialnego, sam nie wchodzi w skład administracji samorządowej, lecz prowadzi niezależną działalność gospodarczą. Obrotem wnioskodawcy z tytułu poboru opłaty targowej jest więc wypłacane przez gminę wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej.

Izba przypomina, że obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług.

Według art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

„Przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń” – czytamy w uzasadnieniu Izby Skarbowej w Łodzi.

Tymczasem obrót spółki nie jest obrotem osiągniętym z tytułu sprzedaży na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, tym samym nie jest objęty obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.