PARTNER PORTALU
  • BGK

Opłata za odpady nie może być wprowadzana wstecz

  • MN    1 września 2016 - 10:50
Opłata za odpady nie może być wprowadzana wstecz
Uchwała rady gminy została opublikowana w kwietniu, choć znajduje zastosowanie już od 1 stycznia tego samego roku (fot. pixabay)

Istota państwa demokratycznego polega na tym, że obywatele powinni znać regulacje odnoszące się do jakiegoś konkretnego okresu jeszcze zanim ten okres się rozpocznie - komentuje wyrok WSA w Łodzi.
W Łodzi toczyła się interesująca sprawa związana z zasadą, według której prawo nie działa wstecz. Rada gminy uchwałą w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, ustaliła zryczałtowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej. Problem w tym, że uchwała została opublikowana dopiero w kwietniu, a znajduje zastosowanie już od 1 stycznia tego samego roku, a więc narusza zasadę, według której prawo nie działa wstecz. Uchwałę zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi właściciel jednego z domków letniskowych.

Zdaniem sądu: Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2015 r. (sygn. akt I SA/Łd 1136/15). WSA w swoim wyroku podkreślił, że niezależnie od tego, że opłata ta jest płatna raz w roku, to w istocie jest ekwiwalentem na rzecz gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomości w ciągu całego roku kalendarzowego. Istota państwa demokratycznego polega zaś na tym, że obywatele powinni znać regulacje odnoszące się do jakiegoś konkretnego okresu jeszcze zanim ten okres się rozpocznie. Jednocześnie zaznaczył, że obywatele nie mogą dowiadywać się z zaskoczenia, że wchodzące w życie przepisy dotyczą także wcześniejszego okresu, gdy jeszcze nie obowiązywały. Sąd tym samym uznał, że rada gminy naruszyła w ten sposób unormowania zawarte w art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z art. 2 Konstytucji RP.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.