Opłaty za kartę pojazdu do zwrotu

  • Przegląd prasy/Rzeczpospolita
  • 07-12-2011
  • drukuj
Starosta nie miał prawa w ogóle pobierać opłat za kartę pojazdu. Dlatego ma zwrócić pieniądze. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Zamościu
Opłaty za kartę pojazdu do zwrotu
Sąd w Zamościu stwierdził, że pobieranie opłaty za kartę było od początku sprzeczne z prawem unijnym. Dotyczy ona pobierania opłaty w ogóle, a nie jedynie różnicy 425 zł między opłatą wynikającą z rozporządzeń z 2003 r. (500 zł) i 2006 r. (75 zł) – pisze „Rzeczpospolita”.

Tak więc również opłata w wysokości 75 zł jako nienależne świadczenie podlega zwrotowi na podstawie art. 410 kodeksu cywilnego.

Wkrótce kosztami zwracania opłat za wydanie karty pojazdu może zostać obciążony Skarb Państwa, a nie powiaty. Na dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył pierwsze posiedzenie w sprawie pozwu zbiorowego Związku Powiatów Polskich.

Czytaj też: Karta pojazdu wreszcie w sądzie

Przedstawiciele 150 powiatów domagają się ustalenia, że Skarb Państwa (Ministerstwo Infrastruktury) ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec powiatów za szkody, które powstały w związku z niewydaniem w odpowiednim terminie rozporządzenia dostosowującego przepisy do prawa wspólnotowego – podaje „Rzeczpospolita”.

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Nasza kancelaria specjalizuję w tego typu sprawach. Od ponad 3 lat doprowadziliśmy do wydania precedensowych wyroków we wszystkich sądach, gdzie do tej pory były wydawane wyroki odrzucające pozwy. Obecnie mamy kilkanaście orzeczeń prawomocnych, w których Sądy zasądziły po 932 zł, a więc cały zwrot z... ustawowymi odsetkami. Oczywiście wszystko udokumentowane oraz mamy opinie osób, którym prowadziliśmy obsługę prawną . W tych sprawach należy się spieszyć ponieważ jest 10-letnie przedawnienie od momentu zarejestrowania pojazdów. Jeszcze można zdążyć ubiegać się o zwrot za karty pojazdów z 2003 roku, kiedy obowiązywała opłata 1.000,-zł . Nie jest też prawdą jakoby sprawy osób, które prowadziły działalność w postaci komisów się przedawniły nic bardziej mylnego. Niestety w tę sprawę trzeba zaangażować trochę wysiłków i opłaty, a zwróci się z odsetkami mail: kancelaria.prawna.mdpm(małpa)gmail.com rozwiń

Kancelaria-zwrot opłaty , 2013-06-01 14:42:41 odpowiedz

Przedsiębiorcy mogą się jeszcze ubiegać o zwrot nadpłaty za kartę pojazdu
Uchwała z dnia 25 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 67/11).
Roszczenie przedsiębiorcy o zwrot nienależnie pobranej opłaty z tytułu wydania karty pojazdu, uiszczonej w związku z rejestracją pojazdu sprowadzoneg
...o w ramach działalności gospodarczej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, nie jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c. Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

www . damianpadjas. pl / kontakt . html
rozwiń

Do zwrotu 500 zł , 2012-07-14 20:06:29 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE