PARTNER PORTALU
  • BGK

Opłaty za przekształcenie użytkowania

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna    9 lutego 2011 - 06:58

Gmina, której nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, sama zadecyduje, czy udzielić bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania we własność.
W senackiej komisji samorządu terytorialnego i administracji odbyło się wczoraj pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zmiana przepisów ma na celu wprowadzenie możliwości udzielania bonifikat od opłaty przekształceniowej w przypadku nieruchomości należących do jednostek samorządu terytorialnego – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

O bonifikatę od przekształcenia użytkowania we własność będzie mogła się ubiegać osoba fizyczna, która jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Dodatkowo dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Bonifikata będzie udzielana na wniosek użytkownika w wysokości 90 proc. Ponadto nieruchomość musi być zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę. Jeżeli prawo użytkowania wieczystego powstało przed 5 grudnia 1990 r., może być udzielona dodatkowa bonifikata w wysokości 50 proc.

Nowelizacja jest skutkiem dostosowania systemu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r. (sygn. akt K 9/08). TK stwierdził niezgodność art. 4 ust. 8 i 9 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z konstytucją w zakresie, w jakim wskazuje, że udzielenie bonifikaty jest obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego właściwego do wydania decyzji przekształceniowej.

Dotąd jednostki samorządu terytorialnego nie miały możliwości odmówienia udzielenia bonifikaty osobom spełniającym ustawowe warunki ani też podjęcia decyzji odnoście do wysokości udzielanej bonifikaty.

Trybunał uznał, że ten mechanizm jest niedozwoloną ingerencją w prawo własności. Pozbawia jednostki samorządu terytorialnego kontroli nad nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste, zmuszając je do automatycznego akceptowania każdego wniosku o udzielenie bonifikaty, bez względu na ocenę celowości przekształcenia – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.