PARTNER PORTALU
  • BGK

Opłaty za wjazd do stref czystego transportu. Ministerstwo Energii wraca do pomysłu

  • Michał Wroński    20 marca 2018 - 06:00
Opłaty za wjazd do stref czystego transportu. Ministerstwo Energii wraca do pomysłu
Kierowcy samochodów z silnikiem spalinowym jednak zapłacą za wjazd do stref czystego transportu? (fot. pixabay.com)

Wraca pomysł umożliwienia samorządom pobierania opłat za wjazd do stref czystego transportu. Możliwość taką chce wprowadzić Ministerstwo Energii, które kilka dni temu przedstawiło projekt noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Zakłada on m.in. powołanie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, a także zmianę… dopiero co przyjętej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
  • Pobór opłat za wjazd do stref czystego transportu co prawda zniknął z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ale resort energii wpisał go do projektu noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
  • Propozycja Ministerstwa Energii zakłada, że za wjazd do stref właściciele samochodów z napędem spalinowym mieliby płacić 25 złotych dziennie lub 2,5 złotego za godzinę.
  • Uzyskane w ten sposób pieniądze miałyby zostać przeznaczone m.in. na zakup niskoemisyjnych autobusów.

22 lutego weszła w życie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Daje ona radom gmin możliwość wyznaczania stref czystego transportu „na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją budynków użyteczności publicznej”. Wjeżdżać będą tam mogły wyłącznie pojazdy elektryczne bądź napędzane wodorem czy gazem ziemnym. W toku prac nad ustawą wykreślono z niej zapis o możliwości wjazdu do strefy pojazdów z silnikiem spalinowym pod warunkiem uiszczenia przez ich właścicieli stosownej opłaty. Za takim rozwiązaniem optował resort energii oraz samorządy, przeciwko była jednak część parlamentarzystów i to ostatecznie ich stanowisko przeważyło. Jak widać, nie na długo. 

Czytaj: Strefy czystego transportu w Poznaniu, Krakowie i gdzie jeszcze?

Rząd chce określić, na co gmina ma wydać pieniądze od kierowców

Przesłany z początkiem marca przez Ministerstwo Energii do Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wraca do tego pomysłu, lekko go tylko modyfikując.

Przedstawiona przez resort propozycja zakłada, że rada gminy, tworząc strefę, może dopuścić poruszanie się po niej „w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia przyjęcia uchwały” pojazdów innych niż elektryczne, napędzane wodorem czy gazem ziemnym „pod warunkiem uiszczenia opłaty”. Pierwszą zmianą jest zatem ograniczenie czasu pobierania opłaty. Drugą – obniżenie jej wysokości z 30 złotych (tak było w procedowanym na początku roku projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych) do 25 złotych za dobę lub 2,5 zł za godzinę. Trzecią zaś i być może najważniejszą jest określenie, na co gmina będzie mogła przeznaczyć pieniądze pozyskane z tego źródła. Zgodnie z projektem noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych opłaty za wjazd do strefy czystego transportu będzie można przeznaczyć na oznakowanie tychże stref, zakup autobusów zeroemisyjnych bądź analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem w komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, których silniki nie generują „emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych”.

Rząd jest zdeterminowany, nie odpuści opłat?

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • w.potega@neostrada.pl, 2018-03-20 10:14:30

    Interesujący pomysł, wart powszechnego debatowania.