Opłaty za wyłączanie gruntów z produkcji rolnej w gestii marszałków

Marszałkowie województw, a nie jak do tej pory starostowie, będą naliczać i egzekwować opłaty za wyłączanie gruntów z produkcji rolnej - tak zakłada nowelizacja, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.
Opłaty za wyłączanie gruntów z produkcji rolnej w gestii marszałków
Zmiana w ustawie ma zwiększyć dochody po stronie województw (fot.fotolia)

Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zakłada, że pieniądze za wyłączanie gruntów z produkcji rolnej będą gromadzone przez samorząd województwa, gdzie zostaną rozdysponowane. Ponadto to marszałek województwa będzie wierzycielem należności - ustawa nakłada na niego uprawnienie egzekucji należności.

Starosta już nie naliczy opłat z tytułu wyłączania gruntów z produkcji rolnej

Przed nowelizacją ustawy właściwym organem do spraw ochrony gruntów rolnych i leśnych był starosta. To on naliczał i był zobowiązany do egzekwowania należności i opłat z tytułu wyłączania gruntów z produkcji rolnej. Prowadził też rachunek bankowy, na którym gromadzone były te środki, a następnie przekazywał je dysponentowi, czyli samorządowi województwa.

Do tej pory tam gdzie windykacja opłat była prowadzona przez starostów, dochody województw były o 20-30 proc. niższe. Zmiana ma pozwolić uniknąć kosztów po stronie starostów, a co za tym idzie - zwiększyć dochody po stronie województw.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Wydaje mi się, że to za daleko idąca interpretacja Redakcji. Celem zmiany ustawy bowiem było jedynie wyjaśnienie spornej kwestii dotyczącej relacji starosta-marszałek województwa w zakresie dochodzenia należnych dochodów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, nie zaś zmiana organu wydające...go decyzje administracyjne i naliczającego przedmiotowe opłaty. rozwiń

xyz, 2015-10-21 14:52:51 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE