Opłaty za wyłączanie gruntów z produkcji rolnej w gestii marszałków

Marszałkowie województw, a nie jak do tej pory starostowie, będą naliczać i egzekwować opłaty za wyłączanie gruntów z produkcji rolnej - tak zakłada nowelizacja, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.
Opłaty za wyłączanie gruntów z produkcji rolnej w gestii marszałków
Zmiana w ustawie ma zwiększyć dochody po stronie województw (fot.fotolia)

Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zakłada, że pieniądze za wyłączanie gruntów z produkcji rolnej będą gromadzone przez samorząd województwa, gdzie zostaną rozdysponowane. Ponadto to marszałek województwa będzie wierzycielem należności - ustawa nakłada na niego uprawnienie egzekucji należności.

Starosta już nie naliczy opłat z tytułu wyłączania gruntów z produkcji rolnej

Przed nowelizacją ustawy właściwym organem do spraw ochrony gruntów rolnych i leśnych był starosta. To on naliczał i był zobowiązany do egzekwowania należności i opłat z tytułu wyłączania gruntów z produkcji rolnej. Prowadził też rachunek bankowy, na którym gromadzone były te środki, a następnie przekazywał je dysponentowi, czyli samorządowi województwa.

Do tej pory tam gdzie windykacja opłat była prowadzona przez starostów, dochody województw były o 20-30 proc. niższe. Zmiana ma pozwolić uniknąć kosztów po stronie starostów, a co za tym idzie - zwiększyć dochody po stronie województw.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Wydaje mi się, że to za daleko idąca interpretacja Redakcji. Celem zmiany ustawy bowiem było jedynie wyjaśnienie spornej kwestii dotyczącej relacji starosta-marszałek województwa w zakresie dochodzenia należnych dochodów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, nie zaś zmiana organu wydające...go decyzje administracyjne i naliczającego przedmiotowe opłaty. rozwiń

xyz, 2015-10-21 14:52:51 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU