PARTNER PORTALU
  • BGK

Opolskie samorządy tną budżety

  • AW    17 stycznia 2012 - 17:23
Opolskie samorządy tną budżety

Spadek dochodów, cięcia wydatków, zwiększenie zadłużenia - to rzeczywistość z jaką będzie się zmagać większość jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w 2012 r. Sprawdź, gdzie cięcia będą największe.
RIO w Opolu podaje, że plany nie tylko dotyczą zmian kwot ale też struktury podstawowych wielkości projektowanych budżetów. Jednostki samorządu terytorialnego planowały dochody i wydatki w projektach swoich budżetów bardzo ostrożnie, uwzględniając spełnienie wskaźników wynikających z przepisów prawa.

Zarządy JST województwa opolskiego realizując swe ustawowe zadania wzięły pod uwagę w swoich planach realia gospodarcze i ekonomiczne kraju. Świadczy o tym m.in. ostrożne planowanie dochodów i wydatków. Dochody mają ulec zmniejszeniu w 56 (67%) jednostkach. Zwiększenie dochodów w 27 jednostkach, w zdecydowanej większości wynika z planowanych wpływów środków europejskich - czytamy w opracowaniiu RIO (opracowanie wraz załącznikami publikujemy poniżej w dziale Multimedia).

Założone do uzyskania dochody bezpośrednio rzutują na skalę planowanych wydatków, które zmaleją w 65 (78%) jednostkach. Cięcie wydatków obejmie również wydatki majątkowe w 65 j.s.t., co jest zjawiskiem hamującym rozwój. Znaczący wzrost wydatków majątkowych uzyskały głównie te jednostki, w których budżetach ujęto przedsięwzięcia finansowane ze środków europejskich.

Struktura dochodów ogółem j.s.t. pokazuje, że najważniejszym ich źródłem (52,0%) będą dochody własne. Charakter budżetów planowanych na 2012 r. obrazuje struktura wydatków ogółem, w której aż 82% stanowią wydatki bieżące.

Planowany wynik wykonania budżetów j.s.t. na 2012 r. zakłada, że łączny deficyt będzie 2,5 razy większy od kwoty nadwyżek budżetowych. Deficyty planuje się pokryć w ponad 80% zwrotnymi źródłami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisją papierów wartościowych.

Ta sytuacja wpłynie na wzrost zadłużenia samorządów, jednakże tylko w 5 jednostkach (po dokonaniu odliczeń określonych w ustawie o finansach publicznych) zadłużenie w relacji do dochodów osiągnie ponad 50%. W pozostałych opolskich samorządach wskaźnik ten przyjmie niższe wartości.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.