PARTNER PORTALU
  • BGK

Ostatni dzwonek na dostosowanie świetlic środowiskowych

  • PAP    15 czerwca 2015 - 07:49
Ostatni dzwonek na dostosowanie świetlic środowiskowych

fot.fotolia

Tylko do 30 czerwca niepubliczne placówki wsparcia dziennego (tzw. świetlice środowiskowe dla dzieci) mają czas, by dostosować swoją działalność do przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - przypomina MPiPS.
Z opieki świetlic korzystają głównie dzieci zaniedbane wychowawczo lub pochodzące z najuboższych rodzin. W świetlicach m.in. odrabiają lekcje z pomocą wychowawców, mają zajęcia poszerzające ich wiedzę o świecie, uczą się nawyków higienicznych i dostają ciepły posiłek. Większość placówek zabiera też dzieci na wakacje, organizuje im święta. Dla wielu dzieci jest to jedyne miejsce, w którym mogą znaleźć spokój i wsparcie, a pracujący tam wolontariusze są często jedynymi osobami, które poświęcają im czas i uwagę.

Placówki tego rodzaju są często prowadzone przez organizacje pozarządowe.

Zmiany w ustawie - zmiany w funkcjonowaniu placówek 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła zmiany w organizacji tych placówek, de facto zrównując je z placówkami oświatowymi. Oznaczało to, że aby otrzymać zezwolenie na prowadzenie placówki, trzeba spełnić dość restrykcyjne wymogi budowlane oraz standardy sanitarne i dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.

Tymczasem większość placówek prowadzonych w formie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych znajduje się w lokalach, które nie są w stanie sprostać warunkom niezbędnym do otrzymania pozytywnych opinii straży pożarnej i inspekcji sanitarnej (np. w piwnicach czy suterenach).

Świetlice środowiskowe mogą przestać działać?

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak alarmował, że w związku z tym może przestać istnieć większość świetlic środowiskowych. Przywoływał dane, z których wynikało, że w Warszawie na 100 placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe tylko jedna uzyskała wymagane ustawą pozwolenia, w Białymstoku na 16 świetlic tylko jedna spełnia stawiane warunki, zaś w Płocku i Katowicach prawie wszystkie nie spełniają wymaganych standardów.

Na wniosek RPD w październiku 2012 r. Senat przygotował projekt ustawy, który umożliwił tego rodzaju placówkom działanie na dotychczasowych zasadach przez kolejne dwa lata. Uchwalona pod koniec 2012 r. nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowiła, że zarówno samorządy, jak i podmioty niepubliczne prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego mają czas na dostosowanie się do nowych przepisów do końca 2014 r.

Wkrótce okazało się jednak, że mimo wydłużenia okresu przejściowego z 12 do 36 miesięcy, większość świetlic nie będzie w stanie spełnić ustawowych wymogów. Z uwagi na duże znaczenie placówek wsparcia dziennego w profilaktyce rodzinnej, zdecydowano się - w kolejnej nowelizacji ustawy (uchwalonej w drugiej połowie zeszłego roku) - wprowadzić przepisy umożliwiające utrzymanie istniejących już placówek. Te z nich, które powstały przed 1 stycznia 2012 r. (czyli przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), nie muszą spełniać nowych wymagań lokalowych i sanitarnych.

Resort pracy i polityki społecznej przypomina, że te placówki w obecnym kształcie mogą funkcjonować nie dłużej niż do 30 czerwca br. Aby móc dalej działać, do tego czasu muszą w taki sposób zorganizować placówkę, aby zapewniała dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Dotyczy to placówek niepublicznych.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.