PARTNER PORTALU
  • BGK

Ostatnie dni na złożenie oświadczenia majątkowego

  • AT    28 kwietnia 2015 - 09:14
Ostatnie dni na złożenie oświadczenia majątkowego
fot.flickr.com/Dafne Cholet

Jeszcze tylko do 30 kwietnia samorządowcy mają czas na złożenie oświadczenia majątkowego. Jego brak może doprowadzić nawet do utraty funkcji.
Pierwsze oświadczenia składane są w terminie 30 dni od dnia ślubowania, wyboru, powołania lub od dnia zatrudnienia. Kolejne składane są co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Osoby składające oświadczenia o stanie majątkowym

Samorząd gminny:

- radny - przewodniczącemu rady gminy,

- wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,

- zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.

Samorząd powiatowy:

- radny - przewodniczącemu rady powiatu,

- starosta, przewodniczący rady powiatu - wojewodzie,

- wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty - staroście.

Samorząd województwa:

- radny - przewodniczącemu sejmiku województwa,

- marszałek województwa, przewodniczący sejmiku województwa - wojewodzie,

- wicemarszałek województwa, członek zarządu województwa, sekretarz województwa,

- skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa - marszałkowi województwa.

Terminy składania oświadczeń o stanie majątkowym

Pierwsze oświadczenie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia: złożenia ślubowania (radny, wójt, burmistrz, prezydent miasta) lub wyboru czy powołania na stanowisko (marszałek, starosta).

Kolejne oświadczenia składa się co roku do dnia 30 kwietnia, wedługg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Kary za niezłożenie oświadczenia majątkowego

Jeżeli terminy na złożenie oświadczenia majątkowego nie zostaną dotrzymane, osoba której należy złożyć oświadczenie, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa do niezwłocznego złożenia oświadczenia, wyznaczając dodatkowy 14-dniowy termin, który liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

Osoby, które zignorują wezwanie, muszą się liczyć z zawieszeniem wynagrodzenia lub diety do czasu złożenia oświadczenia. Mogą również stracić pełnioną funkcję.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.