PARTNER PORTALU
  • BGK

Ostrów Wielkopolski z podwyższonym ratingiem

  • AW    10 lipca 2014 - 17:24
Ostrów Wielkopolski z podwyższonym ratingiem

Fitch Ratings podwyższył krajowy długoterminowy rating Ostrowa Wielkopolskiego do poziomu „A(pol)” z „A-(pol)”. Perspektywa ratingu jest stabilna.
Fitch oczekuje, że w latach 2014-2016 Ostrów utrzyma dobre wyniki operacyjne z prognozowaną marżą operacyjną na poziomie 17% w pełni wystarczającą do pełnej obsługi zadłużenia.

W 2013r. nadwyżka operacyjna wyniosła 30 mln zł, co stanowi 16,2% dochodów operacyjnych i była trzykrotnie wyższa od obsługi zadłużenia. Jednakże, mały budżet miasta pozostaje podatny na negatywne trendy w gospodarce krajowej. Fitch oczekuje, że Miasto będzie osiągało nadwyżki budżetowe w latach 2014- 2015, w związku z zakończeniem obecnie realizowanych inwestycji.

Zdaniem Fitch w średnim okresie władze Ostrowa będą kontynuowały skuteczną kontrolę wydatków operacyjnych, jak również ostrożną politykę budżetową. Działania te oraz realizacja polityki Miasta zmierzająca do stopniowego zwiększenia dochodów spowodowały, że Ostrów wykazuje dobrą zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, co ogranicza presję na wzrost zadłużenia.

Władze miasta są świadome, że mały budżet Ostrowa narażony jest na negatywne zmiany w gospodarce lokalnej lub w otoczeniu instytucjonalnym.

Zapotrzebowanie Ostrowa na finansowanie długiem pozostanie niskie w średnim okresie. Fitch prognozuje, że zadłużenie w latach 2014-2016 będzie spadało do 30% dochodów bieżących (z 36% w 2013r.). Obsługa zadłużenia nie powinna przekroczyć średnio 10 mln złotych rocznie. Fitch spodziewa się, że dzięki niższemu zadłużeniu oraz wzrostowi nadwyżki bieżącej w średnim okresie, wskaźnik spłaty długu utrzyma się na poziomie dwóch lat.

Podobnie do wielu samorządów w Polsce, budżet Ostrowa jest pod presją wzrostu wydatków operacyjnych. Spowodowane jest to przede wszystkim przekazanymi przez rząd zadaniami, często bez odpowiednich środków na ich finansowanie oraz sztywną strukturą wydatków, w szczególności w działach oświaty i pomocy społecznej.

Ostrów liczący 72.890 mieszkańców jest położony w województwie wielkopolskim. W gospodarce lokalnej ważną rolę odgrywają przemysł i budownictwo. W 2011r. udział tych sektorów w wartości dodanej brutto wyniósł 40,6%, a zatrudnienie 35,4% w 2012r. Wskaźniki ekonomiczne są słabsze od średniej krajowej. Produkt krajowy brutto na mieszkańca w 2011r. w podregionie kaliskim (w którym znajduje się Ostrów) był o 20% niższy od średniej krajowej.

Rating może zostać podniesiony, jeśli wyniki operacyjne będą dalej się poprawiać, a marża operacyjna będzie wynosić powyżej 20%, a jednocześnie zadłużenie bezpośrednie nie przekroczy 25% dochodów bieżących.

Ratingi mogą zostać obniżone jeśli wyniki operacyjne będą się pogarszały i marża operacyjna w sposób trwały spadnie poniżej 15%, a zadłużenie bezpośrednie wzrośnie znacznie powyżej prognoz Fitch, co spowoduje wzrost wskaźnika spłaty długu powyżej 10 lat.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.