PARTNER PORTALU
  • BGK

Oświadczenia majątkowe: Dojdzie zapis o nabyciu mienia od związku metropolitalnego

  • MN    6 czerwca 2017 - 12:31
Oświadczenia majątkowe: Dojdzie zapis o nabyciu mienia od związku metropolitalnego
Będą zmiany w oświadczeniach majątkowych. (fot. Pixabay)

Nowe wzory formularzy oświadczeń majątkowych od 1 lipca.
• Oświadczenia majątkowe zyskają zapis o nabyciu mienia od związku metropolitalnego.

• Zmiana wynika z powołania związku metropolitalnego w województwie śląskim.

• Zmiany w formularzach oświadczeń majątkowych wejdą w życie od 1 lipca 2017 roku.

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Czytaj też: Wchodzi nowy Kodeks postępowania administracyjnego

Projekt zakłada wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. Zmiana związana jest z powołaniem związku metropolitalnego w woj. śląskim. W oświadczeniach majątkowych jeden z zapisów zyska nowe brzmienie: „Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu”.

Czytaj też: Nowelizacja podpisana. Zmienią się zasady wycinki drzew

Zmiana jest spowodowana wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w woj. śląskim. Stąd potrzeba rozszerzenia informacji w oświadczeniach majątkowych o nabycie od związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu.

Takie same rozporządzenia związane z powołaniem związku metropolitalnego pojawiły się w kontekście zmian w oświadczeniach majątkowych na poziomie samorządu województwa i powiatu.

Rozporządzenia wejdą w życie z dniem utworzenia związku metropolitalnego w woj. śląskim, czyli 1 lipca. Natomiast realizację zadań związek metropolitalny rozpocznie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Henryk Gryko, 2017-06-08 06:53:42

    Chora sprawa. Te dotychczasowe druki warto by całkowicie wyeliminować z obiegu. Są po prostu głupie. Służą jedynie szukaniu "haków" na upatrzone osoby. Niektórzy trudzą się tym: czy samochód warty był 9 tys. zł, czy może 11 tys. I się wtedy zaczyna!!! Jedne wielkie jaja.