PARTNER PORTALU
  • BGK

Oświadczenia zamiast zaświadczeń

  • lk    13 grudnia 2010 - 10:49

Rząd przygotował projekt ustawy zakładający zastąpienie zaświadczeń potrzebnych przy wydawaniu decyzji administracyjnych oświadczeniami obywatela - informuje Związek Powiatów Polskich.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, przedłożony przez ministra gospodarki. W ramach prac nad projektem przeanalizowano ponad 200 ustaw, wprowadzając zmiany merytorycznie w około 90. Zaproponowano aby w miejsce ponad 220 różnych zaświadczeń, odpisów, wypisów przedsiębiorca i obywatel (świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy), mógł składać stosowne oświadczenia.

Zamiast składać zaświadczenia dokumentujące rzeczywisty stan faktyczny lub prawny – obywatel będzie składać oświadczenia. Chodzi o zlikwidowanie obowiązku przedkładania zaświadczeń np. o dochodach, niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego czy składkami do ZUS - w tych sytuacjach wystarczające będzie złożenie przez niego oświadczenia.

Zgodnie z nowymi przepisami można będzie również, zamiast jak obecnie oryginałów, przedkładać w urzędach kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły) oraz kopie odpisów aktów stanu cywilnego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oświadczenia nieprawdy - zainteresowany organ będzie mógł samodzielnie uzyskać informacje od właściwego urzędu skarbowego lub ZUS.

Czytaj też:

Jak to jest z oświadczeniami majątkowymi?

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.