PARTNER PORTALU
  • BGK

Oświata, podatki, wynagrodzenia, in-house: Od 1 stycznia 2017 r. nowe przepisy

  • Agnieszka Widera    1 stycznia 2017 - 22:22
Oświata, podatki, wynagrodzenia, in-house: Od 1 stycznia 2017 r. nowe przepisy
Początek roku niesie ze sobą zmiany w przepisach (fot.pixabay)

• 1 stycznia 2017 r. przyniósł sporo zmian w obowiązujących aktach prawnych.
• Z Nowym Rokiem wchodzi w życie szereg nowych przepisów – nowelizacji ustaw, rozporządzeń.
• Przedstawiamy te najważniejsze, które dotyczą istotnych dla samorządów kwestii, takich jak: oświata, podatki, zamówienia publiczne, ochrona środowiska, służba zdrowia, wynagrodzenia.
Oświata

- Opłaty za 6-latki w przedszkolach – w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że już od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową. W praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

- Nowy podział części oświatowej subwencji ogólnej - w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej (rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017) uwzględnione zostały dzieci w wieku 6 lat i starsze w wychowaniu przedszkolnym. Na takie dziecko zostanie naliczona średnio kwota subwencji w wysokości ok. 4,3 tys. zł. W algorytmie podziału subwencji wartość wag dla dzieci w wieku 6 lat w wychowaniu przedszkolnym została ustalona z uwzględnieniem zróżnicowania rodzajów placówek wychowania przedszkolnego oraz rodzaju miejscowości, w której jest zlokalizowana placówka.

Wprowadzono również wyższą o 44% wagę dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Waga została zwiększona z 0,045 na 0,065. Zwiększenie wartości tej wagi jest związane z potrzebą wsparcia szkół w organizacji oddziałów klas I – III wynikającą, m. in. z konieczności tworzenia małolicznych oddziałów klas I szkół podstawowych w związku ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich.

- Dotacje oświatowe - Wysokość kwot dotacji będzie w 2/3 zależała od stanów liczby uczniów na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy a w 1/3 od sytuacji na dzień 30 września roku budżetowego. Ustawa reguluje też jednoznacznie naliczanie dotacji na dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim. Regulacje obejmują też precyzyjnie zasady rozliczania dotacji na wychowanka przedszkola, który korzysta z placówki na terenie innej gminy. Ponadto ustawodawca wprowadza obowiązek publikacji w biuletynie informacji publicznej JST podstawowych kwot dotacji oraz przewidywanej liczby uczniów, czyli danych, na podstawie których będzie ustalana wysokość dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek.

- Podwyżki dla nauczycieli - Ustawa budżetowa na 2017 r. przewiduje podwyższenie kwoty bazowej, na podstawie której wylicza się pensje dla nauczycieli – z 2717,59 do 2752,92 zł, co oznacza niewielkie podwyżki średnich wynagrodzeń nauczycieli.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.