PARTNER PORTALU
  • BGK

Owocne posiedzenie

  • JL    29 lipca 2010 - 09:47
Owocne posiedzenie

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła 35 propozycji zmian w prawie.
Wykaz certyfikatów uprawniających do wykonywania kontroli projektów i systemów teleinformatycznych, sprawna komunikacja służb ratowniczych obsługujących numery alarmowe – to jedne z wielu obszarów zmian w przepisach, uzgodnione przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Na posiedzeniu 28 lipca w Warszawie komisja przyjęła także m.in. projekt rozporządzenia regulującego kwestie opieki nad rodziną przez osoby objęte zasadniczą służbą wojskową.

Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych – skierowany jest do osób ubiegających się o uzyskanie statusu kontrolera projektów i systemów teleinformatycznych.

Zaaprobowany przez komisję projekt rozporządzenia w sprawie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb reguluje organizację i funkcjonowanie tzw. centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb ratowniczych i porządku publicznego, obsługujących numery alarmowe: 112, 997, 998 i 999.

Projekt rozporządzenia w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny określa sposób postępowania w sprawach orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji) przez osobę podlegającą obowiązkowi zasadniczej służby wojskowej.

W trakcie posiedzenia minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller wręczył Hannie  Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, nominację na stanowisko współprzewodniczącej Zespołu do spraw Systemu Finansów Publicznych, wchodzącego w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkaniu ze strony rządowej przewodniczył Jerzy Miller. Obrady poprowadził także współprzewodniczący ze strony samorządowej Piotr Uszok, prezydent Katowic i sekretarz Zarządu Unii Metropolii Polskich.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.