PARTNER PORTALU
  • BGK

Pamiętaj o sprawozdaniach do RIO

  • AT    20 lutego 2013 - 20:32
Pamiętaj o sprawozdaniach do RIO

Przypominamy lutowe i marcowe terminy przekazywania do RIO sprawozdań finansowych.
23 lutego - termin złożenia sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2012 roku.

Zarząd j.s.t. składa następujące sprawozdania:

- roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. - Rb-27S,
- roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. - Rb-28S,
- roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t. - Rb-ST,
- roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu - Rb-PDP,
- kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t. - Rb-NDS,
- roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych - Rb-30S,
- roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - Rb-34S.

Czytaj też:  Sprawozdania do RIO - rzetelne odbicie stanu finansów, czy fałszowanie rzeczywistości?

23 lutego - termin złożenia łącznych sprawozdań w zakresie budżetów j.s.t. za IV kwartał 2012 roku.

Zarząd j.s.t. składa następujące sprawozdania:

- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - Rb-Z,
- roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych - Rb-UZ,
- kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N,
- roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności - Rb-UN.

25 lutego - termin złożenia zbiorczych sprawozdań w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek w stosunku do których organem założycielskim lub nadzorującym jest j.s.t. za IV kwartał 2012 roku.

Zarząd j.s.t. składa następujące sprawozdania:

- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - Rb-Z,
- roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych - Rb-UZ,
- kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N,
- roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności - Rb-UN.

1 marca - termin przekazania rocznych sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. Sprawozdania przesyła się do RIO w Opolu wyłącznie w postaci elektronicznej (format xls) na adres sprawozdania@rio.opole.pl

31 marca - termin przekazania rocznych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie innej niż pomoc de minimis oraz informacji o nieudzieleniu pomocy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.