PARTNER PORTALU
  • BGK

Parlament zakończył prace nad przepisami o zgromadzeniach

  • bad    11 września 2015 - 09:51
Parlament zakończył prace nad przepisami o zgromadzeniach

Ustawa Prawo o zgromadzeniach to całkowicie nowa regulacja. Fot. pixabay

Posłowie zadecydowali o odrzuceniu poprawek Senatu. Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta. Uwzględniając postulaty formułowane w ramach debaty publicznej przez stronę społeczną, do ustawy wprowadzono uproszczoną formę notyfikacji zgromadzenia.
Ustawa Prawo o zgromadzeniach to całkowicie nowa regulacja, która w sposób kompleksowy i spójny reguluje zasady i tryb organizowania oraz odbywania zgromadzeń, ze szczególnym uwzględnieniem standardów konstytucyjnych, a także międzynarodowych, w tym praw gwarantowanych przez Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Nowa ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 września 2014 r. oraz wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z  3 maja 2007 r.

Ustawa wprowadza takie warunki organizowania i odbywania zgromadzeń, które z jednej strony pozwolą na pełne i efektywne korzystanie przez obywateli oraz inne podmioty z konstytucyjnej wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Z drugiej zaś zagwarantują m.in. bezpieczeństwo uczestnikom zgromadzenia i osobom postronnym, a także zapewnią ochronę porządku publicznego.

Trzy rodzaje zgromadzeń publicznych

Dzięki nowym rozwiązaniom zostały wprowadzone trzy rodzaje zgromadzeń publicznych – zwykłe, uproszczone oraz zgromadzenie spontaniczne. W pierwszym przypadku zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia kierowane jest do gminy. Istotną nowością jest wprowadzenie w tym trybie sądowej procedury odwoławczej od decyzji o zakazie zgromadzeń i o rozwiązaniu zgromadzeń. Właściwy w tym zakresie będzie sąd okręgowy, w ramach procedury podobnej do procedury wyborczej. Takie rozwiązanie zapewni efektywną procedurę odwoławczą od decyzji o zakazie zgromadzenia.

Uwzględniając postulaty formułowane w ramach debaty publicznej przez stronę społeczną, wprowadzono również uproszczoną formę notyfikacji zgromadzenia, w której został skrócony do co najmniej 2 dni termin na jej dokonanie. Zgromadzenie, by mogło zostać zgłoszone w trybie uproszczonym, nie może powodować utrudnienia dla ruchu drogowego, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji. Ustawa nie przewiduje możliwości zakazania odbycia zgromadzenia zgłoszonego w tym trybie.

Nowa regulacja wprowadza do polskiego systemu prawnego instytucję zgromadzenia spontanicznego. Tego rodzaju zgromadzenie nie będzie objęte obowiązkiem uprzedniego złożenia zawiadomienia o zamiarze jego odbycia. Rozwiązanie to stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 września 2014 r.

Ustawa odformalizowała sposoby składania zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. Można je złożyć pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Tym samym postępowanie będzie szybsze.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.