PARTNER PORTALU
  • BGK

Partnerstwo publiczno-prywatne: zmiany korzystne dla samorządów

  • pap    18 sierpnia 2014 - 08:11
Partnerstwo publiczno-prywatne: zmiany korzystne dla samorządów

Będzie łatwiej zawierać umowy o partnerstwo publiczno-prywatne. Resort gospodarki przekazał do konsultacji propozycje zmian w ustawie o PPP, które mają ułatwić samorządom realizację np. takich celów jak budowa mieszkań komunalnych czy opieka nad najstarszymi mieszkańcami.
Partnerstwo publiczno-prywatne miało być lekiem na brak środków na realizację części usług publicznych, takich jak np. budowa szpitali czy usługi transportowe, dzięki finansowaniu ich z pieniędzy prywatnych. PPP od prywatyzacji różni się tym, że przedsiębiorca finansuje i obsługuje inwestycję, ale państwo nadal ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług.

Nadzieje te pozostały jednak płonne. Jak przyznało samo MG w uzasadnieniu do proponowanych zmian, "dotychczasowe regulacje nie przyczyniły się do zamierzonego rozwoju PPP w Polsce".

 Czytaj: Podsumowanie przetargów przeprowadzonych w 2013 r.

W 2013 roku zawarto tylko dziewięć umów PPP, a w tej chwili realizowanych jest jedynie 48 takich projektów. Według Ireny Herbst z Fundacji Centrum PPP, działającej na rzecz upowszechnienia tego typu umów, udział PPP w finansowaniu sektora usług publicznych wynosi u nas ok. 0,4 proc., podczas gdy np. w Wielkiej Brytanii 23 proc., a w Portugalii 19 proc.

Czytaj: Prawo zamówień publicznych - czas na senackie poprawki

To ma się zmienić. W projekcie założeń do nowelizacji ustawy o PPP resort gospodarki przedstawił sześć propozycji, które mają na celu: zminimalizowanie istniejących barier w zakresie stosowania przepisów ustawy o PPP; poprawę funkcjonowania rynku PPP w Polsce i zwiększenie liczby projektów realizowanych w tej formule. Wszystkie zostały pozytywnie ocenione przez czołowych ekspertów od PPP, z którymi rozmawiała PAP.

Za najistotniejszą z przedstawionych propozycji znawcy tematu uznali regulację jednoznacznie stwierdzającą możliwość ujęcia przez samorządy - w wydatkach majątkowych - kosztów ponoszonych na podstawie umowy o PPP w części, w jakiej przeznaczone są na: finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych, nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub partycypację w kosztach wytworzenia środków trwałych.

W obecnym stanie prawnym nie jest jasne, czy takie wydatki podmiotu publicznego należy kwalifikować jako wydatki majątkowe, czy jako wydatki bieżące.

"To bardzo istotne dla samorządu, bo wydatki majątkowe są +lepiej widziane+ przy wyliczaniu nowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia Jednostek Samorządu Terytorialnego, więc np. gminom będzie łatwiej o uruchomienie środków potrzebnych do zawarcia partnerstwa" - ocenił Bartosz Korbus, ekspert Instytutu PPP, który zajmuje się promowaniem tej instytucji w Polsce.

Także zdaniem Herbst zmiana ta będzie miała pierwszorzędne znaczenie dla przełamania marazmu, jaki panuje w Polsce w zakresie inwestycji publiczno-prywatnych.

"Bardzo długo postulowaliśmy wprowadzenie takiej poprawki. Uwzględnia ona wreszcie w ustawodawstwie specyfikę partnerstwa publiczno-prywatnego, które polega na koniunkcji między sferą inwestycji i zarządzania" - powiedziała PAP Herbst.

Według ekspertki może ona pomóc np. zmniejszyć poważny problem braku mieszkań komunalnych i tanich mieszkań na wynajem.

"Obecnie gmina, która nie ma własnych środków na budowę mieszkań komunalnych, mogła jedynie dopłacać prywatnym inwestorom różnicę pomiędzy czynszem regulowanym a czynszem rynkowym. Dopłaty te kwalifikowane były jednak jako wydatki bieżące. Jeśli poprawki wejdą w życie, gminy będą mogły zawierać umowy PPP i kwalifikować wydatki jako majątkowe, co powinno zachęcić je do inwestycji w tanie budownictwo" - uważa Herbst.

Z tą zmianą powiązana jest kolejna, która przewiduje wprowadzenie przepisów dających JST uprawnienia do udzielania wykonawcy dotacji celowych na realizację inwestycji i związane z wykonaniem umowy PPP usługi.

Jak uzasadnia ten zapis MG w informacji dla PAP, "projekty PPP służą dostarczaniu usług publicznych, wskazanym wydaje się ułatwienie podmiotowi publicznemu m.in. możliwości wypłacania partnerowi prywatnemu rocznego wynagrodzenia w postaci dotacji".×
KOMENTARZE (1)

  • Kancelaria Paxus, 2016-12-15 10:07:09

    Trudny temat i bardzo mało specjalistów w tej tematyce. Na szczęście my znamy tych najlepszych.