Pasażer musi być informowany o opóźnieniach lub odwołaniach pociągów

Podróżujący koleją muszą być informowani o opóźnieniach oraz odwołaniach najważniejszych pociągów przesiadkowych, niezależnie od tego, która firma kolejowa zapewnia możliwość przesiadki - orzekł w czwartek unijny Trybunał Sprawiedliwości.
Pasażer musi być informowany o opóźnieniach lub odwołaniach pociągów

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (potocznie zwanego Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości) zapadł na tle sprawy przedsiębiorstwa kolejowego Westbahn Management GmbH, przewożącego ludzi na austriackiej trasie kolejowej łączącej Wiedeń z Salzburgiem. Przedsiębiorstwo to korzysta z infrastruktury kolejowej, której zarządcą jest spółka BB-Infrastruktur AG.

Spółka ta zarządza siecią kolejową w całej Austrii, w tym także linią Wiedeń - Salzburg. Z tego powodu ma ona dane o ruchu w czasie rzeczywistym dotyczące wszystkich pociągów poruszających się po zarządzanej przez nią sieci kolejowej. Dane te przekazuje przedsiębiorstwom kolejowym, ale tylko w takim zakresie, jaki dotyczy ich własnych pociągów.

Chcąc zapewnić swoim pasażerom możliwość przesiadek, Westbahn Management zwróciła się do BB-Infrastruktur o udostępnienie jej danych w czasie rzeczywistym dotyczących odjazdów pociągów innych przedsiębiorstw kolejowych. BB-Infrastruktur odmówiła tej informacji, uzasadniając to tym, że co do zasady podaje ona wyłącznie dane dotyczące danego przedsiębiorstwa kolejowego. Doradziła Westbahn Management, by ta zawarła z innymi przedsiębiorstwami kolejowymi porozumienie o przekazywaniu danych ich dotyczących.

Do takiego porozumienia nie doszło. W tej sytuacji Westbahn Management uznała, że odmowa przekazania jej danych jest sprzeczna z prawem Unii, a konkretnie z rozporządzeniem (WE) nr 1371/2007 dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym oraz dyrektywą 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej.

Z tego powodu Westbahn Management złożyła wniosek do Schienen-Control Kommission - organu sądowego właściwego do rozstrzygania sporów dotyczących rynku usług kolejowych.

Ten z kolei zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z kilkoma pytaniami. Przede wszystkim spytał, czy zarządca infrastruktury musi przekazać przedsiębiorstwom kolejowym dane w czasie rzeczywistym dotyczące pociągów innych przewoźników kolejowych.

Spytał też, czy informacje dotyczące głównych możliwości przesiadek, muszą obejmować nie tylko planowe godziny odjazdu, ale także opóźnienia oraz odwołania pociągów, w tym również należących do innych przewoźników kolejowych.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU