PARTNER PORTALU
 • BGK

Perspektywa ratingów Gliwic stabilna

 • AT    5 lutego 2013 - 12:43
Perspektywa ratingów Gliwic stabilna

5 Lutego 2013r.: Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+" oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)". Perspektywa wszystkich ratingów jest stabilna.
Ratingi Gliwic odzwierciedlają dobre wyniki operacyjne miasta, wynikające z ostrożnej polityki finansowej i stałego monitorowania wydatków, co zapewnia dobrą zdolność do finansowania inwestycji z własnych środków oraz bezpieczne wskaźniki zadłużenia.

Ratingi biorą także pod uwagę planowane wysokie wydatki majątkowe, które będą częściowo finansowane z zadłużenia oraz utrzymującą się presję na wydatki operacyjne wynikającą z trudnego otoczenia instytucjonalnego oraz z konieczności utrzymywania nowo wybudowanej infrastruktury.

Stabilna perspektywa ratingów odzwierciedla oczekiwania Fitch, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne i bezpieczne wskaźniki obsługi długu, pomimo spodziewanego wolniejszego tempa wzrostu gospodarki Polski w 2013r.

Fitch oczekuje, że nadwyżka operacyjna Gliwic w średnim okresie ustabilizuje się na poziomie zbliżonym do wyników z lat 2010-2012, tj. ok. 11% dochodów operacyjnych. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że miasto utrzyma wysoką elastyczność finansową oraz, że będzie kontynuować skuteczną politykę kontrolowania wzrostu wydatków operacyjnych, a dochody z podatków dochodowych i lokalnych będą rosły, w związku z rozwijającą się bazą podatkową miasta.

W latach 2013-2015 wydatki majątkowe Gliwic mogą wynieść łącznie ok. 1,5 mld zł, tj. średnio 40% wydatków budżetowych rocznie, w związku z realizacją przez miasto inwestycji współfinansowanych z budżetu państwa oraz UE.

Pomimo dużego udziału dochodów majątkowych (głównie dotacji z budżetu państwa oraz UE) oraz nadwyżki bieżącej w finansowaniu wydatków majątkowych, niezbędne będzie częściowe finansowanie inwestycji długiem. Ponadto, wraz z realizacją inwestycji może wzrosnąć presja na budżet miasta w związku z wydatkami na utrzymanie nowo wybudowanej infrastruktury,

Fitch przewiduje, że w związku z realizowanymi inwestycjami zadłużenie Gliwic wzrośnie dynamicznie z 126 mln zł na koniec 2012r. do ok. 415 mln zł w 2015r. Jednak według standardów międzynarodowych w relacji do dochodów bieżących będzie ono umiarkowane i wyniesie ok. 50%. Dobre wyniki budżetowe miasta zapewniają bezpieczne wskaźniki zadłużenia, które są obecnie najmocniejsze wśród miast z grupy porównawczej.

Fitch spodziewa się, że w latach 2013-2015 wskaźniki obsługi zadłużenia i spłaty zadłużenia pozostaną bezpieczne. Obsługa zadłużenia może wynieść ok. 14% prognozowanej nadwyżki operacyjnej. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej może wzrosnąć do ok. 5 lat, ale pozostanie znacznie poniżej średniej zapadalności długu szacowanej na 15-16 lat.

Dominujący udział nisko oprocentowanych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego pozwala ograniczyć roczne obciążenie budżetu miasta z tytułu obsługi zadłużenia.

Ratingi Gliwic mogą zostać podniesione, jeżeli nadwyżka operacyjna ustabilizuje się na poziomie co najmniej 15% dochodów operacyjnych.

Natomiast, obniżenie ratingów może nastąpić, gdy wskaźnik spłaty długu, liczony jako zadłużenie do nadwyżki bieżącej, przekroczy 8 lat, co mogłoby być spowodowane istotnym pogorszeniem się marży operacyjnej, znacznie poniżej oczekiwań Fitch i/lub znaczącym wzrostem zadłużenia bezpośredniego Gliwic.

Ratingi są oparte na następujących założeniach:

Fitch zakłada, że baza podatkowa miasta pozostanie silna w średnim okresie, co pozwoli Miastu utrzymać wysokie dochody podatkowe, powyżej średniej krajowej, oraz relatywnie wysoką elastyczność finansową.

Fitch zakłada również, że miasto będzie przestrzegać wszystkich regulacji oraz procedur przy realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, co zabezpieczy miasto przed ryzykiem zwrotu wcześniej otrzymanych dotacji unijnych.

Fitch zakłada również, że miasto nie stanie w obliczu konieczności zapłaty wysokich odszkodowań dla wykonawców miejskich inwestycji, rekompensaty za zmiany w miejskich planach zagospodarowania przestrzennego oraz zwrotu wysokich kwot otrzymanych w poprzednich latach z wpływów podatkowych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • zorientowany, 2013-02-16 22:48:57

  A może trochę piasku dodać do wazeliny?
 • kolega, 2013-02-16 22:47:55

  tomeczku - więcej wazeliny?A może to sam Franek pisze
 • tomek, 2013-02-14 15:46:32

  My w Gliwicach mamy Frankiewicza i możemy spać spokojnie. Miasto jest doskonale zarządzane. Tak doskonały Rating Fitscha to jeden z licznych dowodów na wielką mądrość i aktywność naszego Prezydenta.