PARTNER PORTALU
  • BGK

Perspektywa ratingu Gdańska stabilna

  • GK    22 października 2013 - 18:48
Perspektywa ratingu Gdańska stabilna

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi miasta Gdańska dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA-(pol)”.
Perspektywa ratingów jest stabilna. Ratingi Gdańska odzwierciedlają dobre wyniki operacyjne, wynikające z ostrożnej polityki finansowej i efektywnego monitorowania budżetu, co zapewnia wysoką zdolność do finansowania inwestycji z własnych środków oraz bezpieczne wskaźniki zadłużenia.

Ratingi biorą także pod uwagę dobrą płynność oraz prognozowaną stabilizację poziomu zadłużenia w latach 2013-2015. Ratingi uwzględniają również planowane wysokie, ale malejące wydatki majątkowe oraz utrzymującą się presję na wydatki operacyjne, wynikającą także z konieczności utrzymywania nowo wybudowanej infrastruktury.

Fitch spodziewa się, że w latach 2013-2015 nadwyżka operacyjna Gdańska będzie stanowić 10%-11% dochodów operacyjnych i będzie 1,2-2 razy wyższa od obsługi zadłużenia, którą Fitch szacuje na ok. 145 mln zł rocznie.

W tym samym okresie wskaźnik spłaty zadłużenia (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) nie powinien przekroczyć dziesięciu lat, tj. pozostanie na poziomie znacznie niższym niż średnia zapadalność długu szacowana na ok. 14-15 lat, co jest pozytywne dla ratingu.

Fitch zakłada, że wydatki majątkowe miasta zaczną maleć w 2013 r., w związku z kończeniem obecnie realizowanych, dużych inwestycji infrastrukturalnych. Wydatki te, chociaż niższe niż w 2012r. (ok. 1.100 mln zł; 39% wydatków ogółem) w dalszym ciągu pozostaną wysokie ok. 900 mln zł w 2013r. (ok. 32% wydatków ogółem), a następnie spadną poniżej 500 mln zł w 2015r.

Dzięki wysokiemu udziałowi dochodów majątkowych i nadwyżki bieżącej w finansowaniu wydatków majątkowych potrzeby pożyczkowe miasta powinny pozostać ograniczone. Jednak, zakończone inwestycje mogą powodować presję na budżet miasta w średnim okresie z uwagi na wzrost wydatków na utrzymanie nowo wybudowanej infrastruktury.

W związku z realizowanymi inwestycjami zadłużenie bezpośrednie Gdańska może wzrosnąć do ok. 1.400 mln zł na koniec 2015r. (1.227 mln zł lub 64% dochodów bieżących w 2012r.). Fitch zakłada, że dochody bieżące miasta z podatków dochodowych i lokalnych będą rosły, w związku z rozwijającą się bazą podatkową Gdańska i dlatego zadłużenie w relacji do dochodów bieżących ustabilizuje się na poziomie 65%-70%.

Większość zadłużenia miasta zostało zaciągnięte w międzynarodowych instytucjach finansowych, co zapewnia stosunkowo niski koszt finansowania, dłuższy okres spłaty oraz równomierne rozłożenie spłat długu. Podobnie do wielu samorządów w Polsce, budżet Gdańska jest pod presją wydatków operacyjnych.

Spowodowane jest to przede wszystkim przekazanymi przez rząd zadaniami, często bez odpowiednich środków na ich finansowanie oraz sztywną strukturą wydatków, w szczególności w najbardziej kosztownych obszarach działalności Miasta, takich jak oświata i pomoc społeczna.

Ratingi miasta mogą zostać obniżone, gdy wskaźnik spłaty długu przekroczy 15 lat, w wyniku trwałego pogorszenia się nadwyżki operacyjnej znacznie poniżej oczekiwań Fitch lub w wyniku znacznego wzrostu zadłużenia bezpośredniego.

Podniesienie ratingu będzie możliwe, jeżeli przez trzy kolejne lata wyniki operacyjne miasta będą bardzo dobre z nadwyżką operacyjną znacznie powyżej prognoz Fitch, a wskaźnik zadłużenia ogółem do dochodów bieżących ustabilizuje się poniżej 60%.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.