PARTNER PORTALU
  • BGK

Petycje do urzędów przez internet?

  • Bartosz Dyląg    5 czerwca 2014 - 17:25
Petycje do urzędów przez internet?

Każdy będzie mógł złożyć petycję do urzędu, także za pośrednictwem internetu, a na jej rozpatrzenie urzędnicy będą mieli trzy miesiące – takie rozwiązania wprowadza senacki projekt ustawy, który w czwartek uzyskał poparcie sejmowej komisji administracji i cyfryzacji.
Prawo do składania petycji zapisane jest w art. 63 konstytucji, nie ma jednak w polskich przepisach osobnej ustawy regulującej kwestie związane z petycją. Zapisy w tym zakresie znajdziemy w Kodeksie postępowania administracyjnego, jednak łączą one przepisy dotyczące petycji z prawem składania wniosków i skarg w jedną kategorię. Nowelizacja ma uzupełnić tę lukę.

Autorzy projektu zaznaczają w uzasadnieniu, że wychodzi on naprzeciw postulatom organizacji pozarządowych, które od dawna apelowały o ustawowe uregulowanie kwestii petycji. Odrębna ustawa ma konkretyzować, dookreślać i porządkować prawo petycji.

Prawodawca proponuje, by petycje wnosić w interesie publicznym, we własnej sprawie lub podmiotu trzeciego za jego zgodą. Prawo do tego ma mieć osoba fizyczna, ale także m.in. związki zawodowe, związki pracodawców, stowarzyszenia, samorządy społeczne i zawodowe oraz fundacje.

Petycje można będzie składać do wszystkich organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych, które wykonują zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. W petycji będzie można żądać ustanowienia albo zmiany przepisów, podjęcia decyzji albo określonego działania.

Projekt zakłada, że petycja będzie mogła być złożona w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej adresata petycji lub urzędu go obsługującego. Obowiązkiem urzędów, organizacji, instytucji będzie umieszczenie na stronie internetowej informacji zawierającej zwięzły opis treści petycji, jej skan oraz datę wpływu.

W przypadku złożenia petycji do jednostki samorządu terytorialnego przewodniczący organu stanowiącego tej jednostki będzie kierował petycję do rozpatrzenia przez właściwą komisję organu stanowiącego.

Petycja ma być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia jej złożenia.

Projekt ustawy o petycjach był już przyjęty przez Senat VII kadencji, ale w efekcie zasady dyskontynuacji prac parlamentu, nie przeszedł całej drogi legislacyjnej i musi być procedowany raz jeszcze. Senat zaproponował, by obecnie procedowany projekt nie podlegał tej zasadzie i mógł być kontynuowany w kolejnej kadencji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • e-obywatel, 2014-06-25 09:29:24

    Pomysł bardzo dobry ciekawe jak to wyjdzie w praktyce?