PARTNER PORTALU
  • BGK

Petycje szansą na aktywizację obywateli

  • PAP    11 grudnia 2013 - 15:27
Petycje szansą na aktywizację obywateli

Projekt ustawy o petycjach to szansa na zaktywizowanie obywateli i zapewnienie im wpływu na sprawy publiczne, które ich dotyczą - przekonywali w środę senatorowie PO Mieczysław Augustyn i Piotr Zientarski. Drugie czytanie projektu odbędzie się na bieżącym posiedzeniu izby.
Projekt ustawy reguluje zasady składania i rozpatrywania petycji, sposoby postępowania oraz określenia właściwości organów w sprawach dotyczących petycji, określa formę, w jakiej może być złożona petycja oraz elementy, jakie powinna zawierać.

Augustyn powiedział na środowym briefingu w Senacie, że ustawa o petycjach ma "zagwarantować prosty dostęp obywateli do bezpośredniego wpływu na sprawy publiczne, które ich dotyczą". Przekonywał, że zaktywizuje ona obywateli do działania; zaznaczył, iż największym problemem szczególnie samorządów jest bierność mieszkańców powiatów i gmin.

Czytaj też:  Cyfrowa edukacja narzędziem rozwoju i aktywizacji społeczeństwa

Według Augustyna instytucja petycji jest obecna w polskiej tradycji od dawna i o wiele prostsza do wykorzystania niż instytucja referendum, nad którą trwają gorące debaty.

Dzięki wprowadzeniu ustawy - zaznaczył senator - postępowanie dot. petycji będzie bardziej przejrzyste i przyjazne dla obywateli, którzy będą mogli na bieżąco sprawdzać, co się z nią dzieje oraz będą mieli możliwość dołączania się do tych inicjatyw, które ich konkretnie interesują.

Zdaniem Augustyna nie ma obaw, że petycje zaleją instytucje i urzędy, uniemożliwiając im pracę. "Mamy bezpiecznik w projekcie, pozwalający uniknąć nękania ich pismami tej samej treści" - zauważył.

Z kolei Zientarski zaznaczył, że tryb pracy nad projektem był wyjątkowy ze względu na pierwsze w Senacie wysłuchanie publiczne w tej sprawie z udziałem przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych. W przeszłości wysłuchanie publiczne mogło być przeprowadzane tylko w Sejmie, jednak dzięki przeprowadzonej w czerwcu zmianie w Regulaminie Senatu, prawo organizowania wysłuchań mają teraz również komisje senackie.

Celem projektu o petycjach jest dostosowanie prawodawstwa do konstytucji, która stanowi, że "każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej".

Przedmiotem petycji mogą być - zgodnie z projektem - sprawy dotyczące życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organu władzy publicznej będącego jej adresatem albo w zakresie wykonywanych przez organizację lub instytucję społeczną zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.

Uprawnionymi do składania petycji są osoby fizyczne, społeczne podmioty zbiorowe, niezależnie od posiadanej osobowości prawnej, m.in. związki zawodowe, związki pracodawców, organizacje społeczno-zawodowe rolników, stowarzyszenia, samorządy społeczne i zawodowe, fundacje i inne organizacje.

Adresaci petycji to z kolei organy władzy publicznej (zarówno państwowej, jak i samorządu terytorialnego bez względu na terytorialny zasięg ich działania i charakter ich funkcji) oraz organizacje i instytucje społeczne wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Celem petycji jest skłonienie adresata do podjęcia określonego działania, zaniechania podjętego działania lub zajęcia określonego stanowiska.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej adresata petycji lub urzędu go obsługującego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.