Petycje szansą na aktywizację obywateli

Projekt ustawy o petycjach to szansa na zaktywizowanie obywateli i zapewnienie im wpływu na sprawy publiczne, które ich dotyczą - przekonywali w środę senatorowie PO Mieczysław Augustyn i Piotr Zientarski. Drugie czytanie projektu odbędzie się na bieżącym posiedzeniu izby.
Petycje szansą na aktywizację obywateli

Projekt ustawy reguluje zasady składania i rozpatrywania petycji, sposoby postępowania oraz określenia właściwości organów w sprawach dotyczących petycji, określa formę, w jakiej może być złożona petycja oraz elementy, jakie powinna zawierać.

Augustyn powiedział na środowym briefingu w Senacie, że ustawa o petycjach ma "zagwarantować prosty dostęp obywateli do bezpośredniego wpływu na sprawy publiczne, które ich dotyczą". Przekonywał, że zaktywizuje ona obywateli do działania; zaznaczył, iż największym problemem szczególnie samorządów jest bierność mieszkańców powiatów i gmin.

Czytaj też:  Cyfrowa edukacja narzędziem rozwoju i aktywizacji społeczeństwa

Według Augustyna instytucja petycji jest obecna w polskiej tradycji od dawna i o wiele prostsza do wykorzystania niż instytucja referendum, nad którą trwają gorące debaty.

Dzięki wprowadzeniu ustawy - zaznaczył senator - postępowanie dot. petycji będzie bardziej przejrzyste i przyjazne dla obywateli, którzy będą mogli na bieżąco sprawdzać, co się z nią dzieje oraz będą mieli możliwość dołączania się do tych inicjatyw, które ich konkretnie interesują.

Zdaniem Augustyna nie ma obaw, że petycje zaleją instytucje i urzędy, uniemożliwiając im pracę. "Mamy bezpiecznik w projekcie, pozwalający uniknąć nękania ich pismami tej samej treści" - zauważył.

Z kolei Zientarski zaznaczył, że tryb pracy nad projektem był wyjątkowy ze względu na pierwsze w Senacie wysłuchanie publiczne w tej sprawie z udziałem przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych. W przeszłości wysłuchanie publiczne mogło być przeprowadzane tylko w Sejmie, jednak dzięki przeprowadzonej w czerwcu zmianie w Regulaminie Senatu, prawo organizowania wysłuchań mają teraz również komisje senackie.

Celem projektu o petycjach jest dostosowanie prawodawstwa do konstytucji, która stanowi, że "każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej".

Przedmiotem petycji mogą być - zgodnie z projektem - sprawy dotyczące życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organu władzy publicznej będącego jej adresatem albo w zakresie wykonywanych przez organizację lub instytucję społeczną zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.

Uprawnionymi do składania petycji są osoby fizyczne, społeczne podmioty zbiorowe, niezależnie od posiadanej osobowości prawnej, m.in. związki zawodowe, związki pracodawców, organizacje społeczno-zawodowe rolników, stowarzyszenia, samorządy społeczne i zawodowe, fundacje i inne organizacje.

Adresaci petycji to z kolei organy władzy publicznej (zarówno państwowej, jak i samorządu terytorialnego bez względu na terytorialny zasięg ich działania i charakter ich funkcji) oraz organizacje i instytucje społeczne wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Celem petycji jest skłonienie adresata do podjęcia określonego działania, zaniechania podjętego działania lub zajęcia określonego stanowiska.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej adresata petycji lub urzędu go obsługującego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU