PARTNER PORTALU
  • BGK

Pewniejszy jeden procent

  • GK    13 sierpnia 2013 - 12:20
Pewniejszy jeden procent

Rada Ministrów 13 sierpnia 2013 r. zajmie się projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Najważniejsza zmiana polega na przekształceniu i usprawnieniu procedury tworzenia i prowadzenia przez ministra pracy i polityki społecznej wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania środków z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykaz będzie prowadzony i aktualizowany na bieżąco. Organizacja przestająca spełniać wymogi ustawowe, np. tracąca status uprawniający do zbierania takich środków, ogłaszająca upadłość lub likwidację, zostanie usunięta z rejestru.

Nowelizacja zmniejszy ryzyko, że przekazane przez podatników pieniądze trafią do podmiotów niespełniajacych ustawowych wymogów. Warunkują one uwzględnienie organizacji w wykazie.

Projekt zobowiązuje organizacje pożytku publicznego do podania numeru rachunku bankowego naczelnikowi urzędu skarbowego do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym.

Obecnie ostatecznym terminem na złożenie właściwego numeru rachunku był 31 stycznia. Takie rozwiązanie nierzadko powodowało, że organizacje spóźniały się z przekazywaniem numeru konta.

Wówczas środki finansowe pochodzące z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych były zwracane do budżetu państwa.

Pozostałe, zaproponowane w nowelizacji rozwiązania, rozwiewają wątpliwości interpretacyjne w przypadku trybów pozakonkursowych zlecania zadań publicznych oraz zmieniają zakres danych organizacji pożytku publicznego objętych wykazem.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.