PARTNER PORTALU
  • BGK

PFRON, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej: 5 najważniejszych zmian wynikających z nowelizacji

  • MN    30 czerwca 2016 - 10:48
PFRON, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej: 5 najważniejszych zmian wynikających z nowelizacji

Zmiany w refundacji składek i wpłat na PFRON od 1 lipca (fot. PFRON)

• 1 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
• Dotyczy ona m.in. refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych.
• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o najważniejszych zmianach w kwestii refundacji składek i wpłat na PFRON od momentu wejścia w życie ustawy.
Po pierwsze, od 1 lipca nastąpi zmiana zasad refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą lub rolniczą. Do tej pory warunkiem otrzymania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne było opłacenie ich w całości. Oznaczało to, że składki na ubezpieczenia społeczne mogły być opłacone po dniu złożeniu wniosku o wypłatę refundacji.

Jak informuje ministerstwo, teraz niepełnosprawni przedsiębiorca lub rolnik będą zobowiązani do opłacenia składek przed dniem złożenia wniosku o wypłatę refundacji, czyli do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych - w przypadku przedsiębiorcy lub do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne rolników (wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe) za dany kwartał, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników – w przypadku niepełnosprawnego rolnika.

Czytaj tutaj o zmianach w przepisach PFRON, które zdaniem Związku Powiatów Polskich są konieczne dla samorządów.

Po drugie, nastąpi zmiana warunków oraz rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do wnioskowania o wpłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Dotychczas o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych mogli ubiegać się pracodawcy, którzy rekrutowali osoby niepełnosprawne. Pomoc w formie subsydiów płacowych miała ich zachęcić do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzeba było też ponieść w całości i terminowo koszty płacy aby uzyskać dofinansowanie.

Po wejściu w życie zmian wynikających z nowelizacji pracodawcy zatrudniający pracowników, którzy stali się niepełnosprawni w trakcie zatrudnienia, również będą uprawnieni do uzyskania pomocy w formie subsydiów płacowych. Warunkiem będzie, aby niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy, który ubiega się o miesięczne dofinansowania do wynagrodzenia. Dofinansowanie to będzie przysługiwało za okresy przypadające począwszy od lipca 2016 r. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. wprowadziła również warunek, aby wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego zostało wypłacone przed dniem złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania.

Po trzecie, ustawa zakłada nowe zasady uzyskiwania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także ustalone opłaty za naruszenie tych zasad. Ministerstwo tłumaczy, że powodem wprowadzenia zmiany była konieczność ułatwienia monitorowania prawidłowości procesu obniżenia wpłat na PFRON, a także uproszczenie zasad obliczania wysokości ulg przy zachowaniu ich motywacyjnego charakteru.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.