PARTNER PORTALU
  • BGK

Pieniądze na rozwój dziedzictwa kulturowego

  • GK    26 lipca 2013 - 13:06
Pieniądze na rozwój dziedzictwa kulturowego

Samorządy do 30 września mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach prowadzonego przez resort kultury programu „Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego”.
Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego jako operator programu „Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego" w ramach mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego 2009-2014 i norweskiego mechanizmu finansowego 2009-2014 przedłużył do 30 września nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na kwotę 310 350 613 zł.

Projekty podlegające dofinansowaniu w ramach konkursu to m.in. rewitalizacja zabytków, budowa instytucji kultury, konserwacja zabytkowych księgozbiorów, digitalizacja archiwaliów oraz tworzenie wirtualnych instytucji kultury.

Projekty mogą być składane w partnerstwie z podmiotami z państw - darczyńców, czyli Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, których udział na etapie aplikowania potwierdzony jest listem intencyjnym lub umową partnerską.

Projekty partnerskie mają na celu budowanie owocnej i długotrwałej współpracy pomiędzy Polską a państwami -darczyńcami poprzez wymianę, dzielenie się i przekazywanie wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk itp.

Wnioskodawcy realizujący projekt w partnerstwie z instytucjami z państw - darczyńców mogą wnioskować również o refundację kosztów przygotowania projektu. Środki na ten cel dostępne będą w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Możliwe jest także złożenie wniosku w partnerstwie przez dwie lub więcej instytucje pochodzące z Polski. Partner polski musi wpisywać się w katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Są to: państwowe i samorządowe instytucje kultury, publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne, publiczne uczelnie wyższe, archiwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe ze sfery kultury.

Całkowita alokacja na konkurs wynosi 74 842 794 euro, czyli 310 350 613 zł (w tym 7 484 280 euro, czyli 31 035 063 zł przeznaczono na procedurę odwoławczą). Pięć procent alokacji zostanie przeznaczone na realizację projektów z zakresu dokumentacji historii kultury, w tym mniejszości etnicznych i narodowych.

Poziom dofinansowania wynosi do 85 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu, a wymagany wkład własny - co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Więcej szczegółów tutaj.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.