PARTNER PORTALU
  • BGK

PIT komunalny? "Szanse bardzo małe"

  • Piotr Toborek    23 października 2013 - 13:40

Sposobem na uniezależnienie finansowe samorządów może być oddanie im wpływów z PIT – takie zmiany rozważane są w kancelarii prezydenta. Szanse na to są bardzo małe – twierdzą jednak Jarosław Neneman i prof. Paweł Swianiewicz z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.
Jak wprowadzenie PIT lokalnego wpłynie na budżety JST (zobacz w galerii)... 

Budżety polskich samorządów są ustalane w zdecydowanej większości na poziomie centralnym, gminy mogą prowadzić swoją politykę finansową tylko w oparciu o 11 procent dochodów budżetowych – na tyle mają wpływ.

To zdaniem wielu ekspertów ogranicza możliwości JST, dlatego od dłuższego czasu pojawiają się propozycje oddania JST większej władzy nad podatkami. Nad przekazaniem dochodów z PIT samorządom pracuje ostatnio z inicjatywy "Forum Od-nowa" Kancelaria Prezydenta.

Rozważa się m.in. wprowadzenie „lokalnego PIT-u”. Do samorządów miałyby trafiać niemal wszystkie podatki pochodzące od ich mieszkańców, co więcej JST decydowałyby o ich wysokości.

Do lokalnego budżetu wpływałyby podatki od osób mieszczących się w pierwszym progu – 18 proc. pensji i do 85,5 tys. zl. Do budżetu krajowego trafiały by pieniądze od podatników mieszczących się w drugim przedziale – 32 proc., o dochodach powyżej 85,5 tys. zł. Taki sam podział miałby obowiązywać przy podziale pieniędzy od PIT w ramach 19 procentowej stawki liniowej – wpływy od dochodu poniżej 85,5 tys. trafiałby do gmin, z drugiego progu zasilałyby budżet centralny.

Głosujemy "za" 

 Forum „Od-nowa”, które od kilku lat propaguje w Polsce koncepcję "lokalnego PIT-u" (czytaj też "Po lekturze „Raportu o stanie samorządności..." - wydzielenie lokalnego PIT") podkreśla, że jego wprowadzenie to przede wszystkim zwiększenie świadomości podatkowej (zmodyfikowana deklaracja podatkowa jasno informowałaby podatnika, w jakim stopniu pieniądze z jego podatku trafiają do poszczególnych szczebli JST), powiązanie miejsca płacenia podatków z usługami świadczonymi przez gminy, wzrost zainteresowania mieszkańców sposobem wykorzystania środków z tytułu PIT, lepszy rozkład terytorialny oraz niskie koszty administracyjne rozwiązania.

Zdaniem dr Jarosław Nenemana i prof. Pawła Swianiewicza z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi wprowadzenie PIT-u komunalnego także byłoby krokiem w dobrym kierunku, budującym większą autonomię JST i sprzyjającym wzrostowi świadomości obywatelskiej mieszkańców. Problem w tym, że zdaniem łódzkich naukowców dziś to nierealne...  

Głosujemy "przeciw"

- Pojęcie PIT-u samorządowego (zwanego też komunalnym) pojawia się w dyskusjach w Polsce od co najmniej kilkunastu lat - twierdzą w swoim raporcie „Koncepcje, warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego w Polsce" dr Jarosław Neneman i prof. Paweł Swianiewicz z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi na zlecenie BGK. - W ostatnich latach, kiedy skumulowały się niekorzystne dla jednostek samorządu terytorialnego konsekwencje zmian systemowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), koncepcja ta zaczęła wzbudzać ponownie duże zainteresowanie i jeszcze większe nadzieje samorządowców - dodają. KOMENTARZE (1)

  • Połączony, 2013-10-24 16:07:46

    Koncepcja Forum Od-nowa jest znana od 2009 roku, a od dwóch lat przedstawiana w mediach, także na Portalu Samorządowym. Trwają nad nią prace w Kancelarii Prezydenta i stanowi jedną z rekomendacji do Raportu prof. J. Hausnera. Pełna jej wersja znajduje się na stronach Forum Od-nowa. Nie ma żadnych in...formacji, pozwalających stwierdzić, jakie są szanse jej wprowadzenia. Spekulacje dr Nenemana i prof. Swianiewicza są przedwczesna.  rozwiń