PARTNER PORTALU
  • BGK

PKB na mieszkańca w województwach: Które regiony zyskują, a które tracą na znaczeniu?

  • MN    6 października 2016 - 13:35
PKB na mieszkańca w województwach: Które regiony zyskują, a które tracą na znaczeniu?
Nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych na jednego mieszkańca według województw w 2014 r. (źródło: GUS)

• W porównaniu do 2010 roku, w 2014 wzrósł udział w tworzeniu PKB dla woj. małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Spadł natomiast w woj. kujawsko-pomorskim, opolskim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim. 
• W odniesieniu do 2010 roku największy wzrost wolumenu PKB odnotowano w województwie wielkopolskim (o ponad 14 proc.), a najmniejszy w województwie świętokrzyskim (o około 5 proc.).
• W 2014 roku produkt krajowy brutto w ujęciu realnym w kraju wzrósł o 3,3 proc. w porównaniu do 2013 roku oraz o 11,7 proc. w odniesieniu do 2010 roku.
Główny Urząd Statystyczny przygotował raport przedstawiający dynamikę produktu krajowego brutto w przekroju terytorialnym. Jak czytamy w raporcie, w latach 2010-2014 największe udziały w generowaniu PKB niezmiennie utrzymywały województwa: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie i małopolskie. Jednostki prowadzące działalność w tych województwach wytwarzały łącznie w kolejnych latach omawianego okresu 3/5 krajowej wartości PKB. Czołówkę tej grupy stanowiły dwa województwa: mazowieckie i śląskie, wytwarzające razem ponad 1/3 krajowej wartości PKB.

W grupie województw z najniższymi udziałami w tworzeniu PKB (mniej niż 3 proc. każde) w omawianym okresie niezmiennie pozostawały województwa: opolskie, lubuskie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Ich łączny udział w generowaniu PKB wynosił około 12 proc.

W 2014 roku we wszystkich województwach odnotowano realny wzrost produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w porównaniu z 2013 rokiem – największy w województwie opolskim (o ponad 4 proc.). W porównaniu do 2010 roku największy realny wzrost PKB na 1 mieszkańca odnotowano w województwie wielkopolskim (o ponad 13 proc.), a najmniejszy w województwie świętokrzyskim (o około 6 proc.).

W latach 2010-2014 poziom PKB na jednego mieszkańca powyżej średniej krajowej odnotowano w czterech województwach: mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim i śląskim. Natomiast niski poziom PKB na mieszkańca (mniej niż 80 proc. średniej krajowej) utrzymywał się w pięciu województwach Polski Wschodniej: lubelskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i świętokrzyskim.

Najwyższy poziom PKB na mieszkańca uzyskany w 2014 roku w województwie mazowieckim przewyższał o około 60 proc. przeciętną w kraju oraz ponad 2-krotnie wartość PKB na mieszkańca województwa lubelskiego, w którym to odnotowano najniższy jego poziom.

W 2014 roku 14 polskich województw znalazło się w grupie 76 regionów Unii Europejskiej poziomu NUTS 2, w których wartość PKB na mieszkańca (wyrażona we wspólnej umownej walucie – PPS7) nie przekraczała 75 proc. średniej UE. Pięć województw – lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i świętokrzyskie – znalazło się w grupie regionów o najniższym poziomie PKB na jednego mieszkańca w Unii Europejskiej (poniżej 50 proc. średniej UE). Wartość PKB na jednego mieszkańca województwa mazowieckiego przekroczyła przeciętny poziom krajów UE osiągając 108 proc. średniej.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.