PARTNER PORTALU
  • BGK

PKB na mieszkańca w województwach. Mazowsze przoduje, kto najbardziej w tyle?

  • MN    2 stycznia 2017 - 09:13
PKB na mieszkańca w województwach. Mazowsze przoduje, kto najbardziej w tyle?
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2015 r. (źródło: GUS)

• W 2015 roku we wszystkich województwach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w porównaniu do 2014 roku.
• Największy wzrost PKB w cenach bieżących odnotowano województwie wielkopolskim – o 6,1 proc.
• Najmniejszy wzrost PKB odnotowano w województwach lubelskim i podlaskim – o 2,5 proc.
Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2015 r. Jak informuje udziały poszczególnych województw w tworzeniu PKB w 2015 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,1 proc. w województwie opolskim do 22,1 proc. w województwie mazowieckim (w 2014 roku od 2,1 proc. do 22,2 proc. w tych samych województwach).

Wartość PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2015 roku wahała się od 32 063 zł w woj. lubelskim (68,6 proc. przeciętnej dla kraju, która wyniosła 46 764 zł na mieszkańca) do 74 550 zł w woj. mazowieckim (159,4 proc. średniej krajowej). 

Jak widać na powyższej tabeli, wartość PKB na jednego mieszkańca powyżej przeciętnej kraju możemy odnotować tylko w czterech województwach: mazowieckim, dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim. 

GUS tłumaczy, że obliczenia wstępnych szacunków regionalnego PKB są prowadzone w cenach bieżących. Grupowanie danych według województw jest dokonywane metodą jednostek lokalnych rodzaju działalności. GUS podkreśla, że przyjęte metody regionalizacji nieznacznie odbiegają od stosowanych w opracowaniu danych ostatecznych dotyczących produktu krajowego brutto i jego elementów w ujęciu regionalnym. 

W obliczeniach wstępnych szacunków PKB w ujęciu regionalnym stosuje się podejście od strony produkcji. Dla każdego województwa zestawiany jest rachunek produkcji w układzie sektorów instytucjonalnych. Obliczane są następujące kategorie makroekonomiczne: produkcja globalna, zużycie pośrednie oraz wartość dodana brutto. Natomiast produkt krajowy brutto jest obliczany zgodnie z zasadą regionalizacji proporcjonalnie do wartości dodanej brutto według województw.

Jako dane wynikowe wstępnych szacunków prezentowane są informacje dotyczące produktu krajowego brutto – ogółem oraz na jednego mieszkańca, w przekroju województw.

Przypomnijmy, że pisaliśmy również szerzej o wzroście PKB w poszczególnych województwach w 2014 r. Dane GUS znacząco się wtedy nie różniły. Na podium znajdowały się województwa: mazowieckie, dolnośląskie i wielkopolskie, zaś stawkę zamykały lubelskie i podkarpackie. 

Jak zapowiada GUS, wyniki wstępnych szacunków regionalnego PKB będą przedmiotem dalszych rewizji zgodnie z polityką rewizji stosowaną w rachunkach narodowych i regionalnych. Prezentowane dane mogą ulec zmianie w wyniku aktualizacji danych źródłowych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.