PARTNER PORTALU
  • BGK

Planowa współpraca z trzecim sektorem

  • Przegląd prasy/Rzeczpospolita    22 marca 2010 - 07:07

Do 30 listopada każda rada gminy musi uchwalić roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wykonuje go wójt, a z realizacji zawartych w nim zadań przedstawia sprawozdanie.
12 marca 2010 r. weszła w życie poważna nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zmiany mają udoskonalić dotychczasowe przepisy i stworzyć warunki do lepszego współdziałania organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej, czyli również z organami samorządu terytorialnego – informuje „Rzeczpospolita”.

Ustawodawca określił formy współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Polegają one m.in. na zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań do realizacji, informowaniu się o kierunkach planowanych działań czy konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych.

Ważne jest to, aby współpraca odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności – podaje „Rzeczpospolita”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.