PARTNER PORTALU
  • BGK

Plany miejscowe: nie ma obowiązku sporządzania wypisów z projektów

  • AW    21 maja 2015 - 15:25
Plany miejscowe: nie ma obowiązku sporządzania wypisów z projektów

Miejscowe plany zagospodarowania to dokumenty, do których każdy prawo wglądu. Przepisy nie obejmują jednak projektów (fot.wikipedia.org/UM Elbląg)

Wyrysy i wypisy ze studium lub planu miejscowego są informacją publiczną i urząd nie może odmówić ich wydania. Inaczej rzecz ma się z projektami planów lub zmian w tych dokumentach.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowe plany zagospodarowania to dokumenty, do których prawo wglądu oraz do otrzymania wypisów, wyrysów ma każdy w każdym celu.

- Organ gminy nie ma żadnego uprawnienia do badania, w jakim celu wnioskodawca zamierza wykorzystać otrzymany dokument. Wyrysy i wypisy ze studium lub planu miejscowego są informacją publiczną – ich wydawanie reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – przypomina Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury i gospodarki.

Resort odpowiadał na interpelację posłanki Moniki Wielichowskiej. Jej zdaniem, o ile zapisy dotyczące przyjętych planów są przejrzyste, o tyle problem jest z uzyskaniem wypisów z projektów tych dokumentów.

- Jak się okazuje, tylko niektóre urzędy miast i gmin - z własnej inicjatywy - przewidziały możliwość złożenia wniosku i otrzymania wypisu i wyrysu z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub projektu zmiany planu miejscowego) wyłożonego do publicznego wglądu – twierdzi Wielichowska. - Większość urzędów nie przewiduje takiej możliwości. Pozwala się jedynie na sporządzenie notatek i zdjęć z tekstu, które niestety nie są uwierzytelnione. Co się z tym wiąże, sporządzona tak notatka nie ma wartości dowodowej. Wobec tak przyjętych reguł, ciężko jest o udowodnienie ewentualnego naruszenia prawa przy sporządzaniu planu miejscowego – kontynuuje posłanka.

Gminy nie mają obowiązku udostępniania wypisu lub wyrysu z projektu planu

MIR podkreśla, że gminy nie mają obowiązku udostępniania wypisu lub wyrysu z projektu planu miejscowego lub studium zagospodarowania.

- Żaden z przepisów ustawowych nie odnosi się do projektu studium (lub projektu zmiany studium) uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo projektu zmiany planu miejscowego, wyłożonych do publicznego wglądu – twierdzi Paweł Orłowski. - Jednocześnie stwierdzam brak podstaw do uwzględnienia prawa do otrzymania wypisu i/lub wyrysu ze studium gminy lub planu miejscowego w odniesieniu do projektów tych aktów.

Orłowski dodaje, że organ administracji udzielając informacji, może podać tylko te dane, które wynikają z treści aktów prawa. Nie jest on obowiązany ani uprawniony do wyjaśniania pojęć użytych w części tekstowej planu. Plan miejscowy jest powszechnie obowiązującym na danym terenie aktem prawa miejscowego, wykluczone jest zatem interpretowanie jego zapisów czy części graficznej.

Wiceminister przypomina również, że zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 13 października 2010 r., II SA/Wr 436/10 (LEX nr 688539), treść planu miejscowego, podobnie jak treść innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących, nie podlega udostępnieniu w formie zaświadczenia. Tryb uzyskania informacji o treści planu miejscowego, w zakresie, w jakim istnieje możliwość wydawania wypisów i wyrysów planów miejscowych, wyłącza możność wydawania w tym zakresie zaświadczeń w trybie art. 217 i 218 k.p.a.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.