PARTNER PORTALU
  • BGK

Po 300 zł od miasta na żłobek

  • wer/www.um.torun.pl    1 października 2011 - 07:50
Po 300 zł od miasta na żłobek

300 zł wyniesie docelowa dotacja w Toruniu na jedno dziecko w niepublicznym żłobku. To najnowsza zasada, którą ustalili radni podczas ostatniej sesji.
Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce mogą otrzymywać na dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu gminy, której wysokość i zasady ustalania dotacji określa rada gminy odrębną uchwałą.

Aktualnie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez prezydenta miasta (zabierz głos/oceń prezydenta) zarejestrowane są dwa niepubliczne żłobki, przyjmujące dzieci w wieku powyżej 1-go roku życia.

Koszt pobytu dziecka w żłobkach niepublicznych jest zróżnicowany, ale niższy niż w placówkach miejskich. Wynika to z faktu, że do żłobków prywatnych nie przyjmuje się niemowląt do 1-szego roku życia, nad którymi opieka generuje znacznie wyższe koszty.

Czytaj też: Brakuje miejsc w żłobkach

Ponadto w nowych placówkach zatrudnia się młody personel z niskim wynagrodzeniem, a w obiektach  prowadzi się wspólnie dwie formy opieki nad dzieckiem, tj. żłobek i przedszkole.

Stawka w wysokości 300 zł  miesięcznie na dziecko to ok. 50 % kosztów utrzymania dziecka w żłobku miejskim pokrywanych przez gminę, przy założeniu porównywalności struktury wiekowej uczęszczających dzieci i zatrudnienia personelu.

Przewiduje  się,  że  w 2011 roku skutek finansowy dla gminy z tytułu udzielenia dotacji wyniesie ok. 15 tys. zł , a w roku 2012 w budżecie gminy planuje się zabezpieczyć na ten cel kwotę ok. 600 tys. zł.

O dotację celową na dziecko objęte opieką w żłobku mogą ubiegać się podmioty wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez prezydenta Torunia.

Warunkiem uzyskania dotacji będzie złożenie stosownego wniosku w terminie do 31 października 2011 roku. Dotację będą mogły uzyskać podmioty obejmujące opieką dzieci zamieszkałe w Toruniu.

Z każdym z nich zawarta zostanie umowa określająca zasady przekazywania, rozliczania i kontroli przekazanych środków finansowych.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa kujawsko - pomorskiego, z zatem nie wcześniej niż od 1 listopada 2011 roku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • mama, 2011-10-01 17:36:08

    Dokładnie, świetną minę ma ten maluch - ja też jestem zaskoczona ciągłym zamieszaniem wokół żłobków i przedszkoli