PARTNER PORTALU
 • BGK

Podatek od nieruchomości: Budynek czy budowla? Jest ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego

 • AW    15 grudnia 2017 - 16:30
Podatek od nieruchomości: Budynek czy budowla? Jest ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego
Problem z definiowaniem obiektów budowlanych i naliczania podatku dotyczył np. silosów (fot.arcg.)

13 grudnia 2017 r. zapadł kluczowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który odrzucił jako niezgodne z Konstytucją stanowisko, że obiekt spełniający definicję budynku może być budowlą.
• Orzeczenie to otwiera podatnikom możliwość dochodzenia nienależnie pobranego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami nawet od dnia zapłaty podatku do dnia jej zwrotu – komentuje Wojciech Pławiak ekspert BCC ds. podatku od nieruchomości.

• Podatnicy mają możliwość złożenia wniosków o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości, bądź w przypadku postępowań, które zostały już zakończone – wniosków o wznowienie postępowań.

• Może chodzić o zwrot ogromnych sum. A podatek od nieruchomości jest jednym z największych źródeł dochodów własnych budżetu gminy.

Jak podnosi Wojciech Pławiak, ekspert BCC ds. podatku od nieruchomości, w wyroku (SK 48/15) Trybunał wskazał, że linia interpretacyjna przyjęta przez organy jest błędna, zaś w sytuacji, gdy obiekt budowlany spełnia przesłanki, aby uznać go za budynek, niedopuszczalnym jest kwalifikowanie go jako budowli.

- Wyrok przeczy dotychczasowej praktyce organów i sądów opodatkowania obiektów spełniających definicję budynku (stacji transformatorowych, stacji gazowych, stacji telekomunikacyjnych, silosów, elewatorów) jako budowli – komentuje Pławiak.

Podkreśla, że zmiana klasyfikacji po wyroku TK przekłada się na oszczędności podatkowe nawet w wysokości kilku milionów złotych.

Skąd te różnice?

Podatek od nieruchomości obciąża budynki i budowle. Klasyfikacja jednej z tych kategorii ma kolosalne skutki finansowe, gdyż:

• budynki są opodatkowane od powierzchni (obecnie maksymalna stawka 22 zł / m2; nie ma znaczenia wartość obiektu),
• budowle są opodatkowane 2 proc. podatkiem od wartości.

- Dla przykładu jeśli stację transformatorową o wartości 100 tys. zł i powierzchni 4 m2 uznamy za budynek to podatek od nieruchomości wyniesie 88 zł, jeśli zaś uznamy za budowlę – podatek od nieruchomości wyniesie 2 tys. zł – wylicza ekspert BCC.

Jak podkreśla rozpoznanie budynków, co do zasady nie powinno sprawiać trudności, ponieważ kryteria ich identyfikacji precyzuje definicja zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą budynek charakteryzuje: trwałe związanie z gruntem, wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród, posiadanie fundamentów, posiadanie dachu.

Budowle nie zostały natomiast zdefiniowane w tak precyzyjny sposób, bowiem zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych są to obiekty budowlane w rozumieniu prawa budowlanego , niebędące budynkami lub obiektami małej architektury. Katalog przykładowych budowli został wskazany w przepisach Prawa budowlanego (w katalogu wymieniono m.in. zbiorniki, sieci gazową i elektryczną). Problem pojawia gdy określony obiekt jest w katalogu budowli ale jednocześnie spełnia definicję budynku.

- Rozwiązanie powinno być oczywiste: skoro definicja budowli jest negatywna (budowlą jest to co nie jest budynkiem), jeśli dany obiekt spełnia definicję budynku, to nie może być jednocześnie budowlą. Niestety, w praktyce niejednokrotnie, mimo występowania wszystkich kryteriów cechujących budynki, organy podatkowe oraz sądy administracyjne klasyfikowały takie obiekty jako budowle dla celów podatku od nieruchomości. Zdaniem organów i sądów jeśli obiekt funkcjonalnie jest „bardziej” budowlą (np. silos jest zbiornikiem, a stacja transformatorowa częścią sieci) to ta funkcja decyduje o klasyfikacji, a nie konstrukcja obiektu – podaje Wojciech Pławiak.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (42)

 • Janioł, 2018-02-24 12:55:17

  Jak wyrok może być ważny jak niektórzy sędziowie są "dublerami" - czyli mniej ważni lub generalnie nieważni?
 • Tomasz57, 2018-02-23 10:00:26

  Cieszę się, że udało mi się po kosztach zakupić nieruchomość na przestrzeń biurową od liderhaus.com w tym przypadku podatek na szczęście nie był tak dolegliwy.
 • Halineczka, 2018-02-23 09:38:57

  Do Jolanta Z takimi sprawami najlepiej udać się do prawnika lub radcy prawnego by ustalić fakty. Gdybanie nic nie pomoże gdyż tylko fachowiec jest nam w stanie udzielić jasnej i klarownej odpowiedzi w tym temacie. Na temat zmian w prawie budowlanym czytałem ciekawy artykuł na blogu prawnym kancela...rii Czapczyński z Wrocławia  rozwiń