PARTNER PORTALU
  • BGK

Podatek od nieruchomości oparty o nieaktualne ewidencje. Cierpią dochody gmin

  • aw    6 marca 2018 - 20:42
Podatek od nieruchomości oparty o nieaktualne ewidencje. Cierpią dochody gmin
Ewidencje gruntów i nieruchomości wykonywane są w odstępach czasu nie przystających do realiów urbanistycznych (fot. Pixabay)

Aktualizowanie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostwa powiatowe odbywa się raz na 10-15 lat. Do prawidłowego naliczenia zobowiązań podatkowych, a tym samym właściwego wyliczania dochodów gmin konieczna jest znacznie częstsza inwentaryzacja, ale nie ma na to szans bez dodatkowych pieniędzy.
  • Na potrzebę bieżącego aktualizowania danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez starostwa powiatowe zwraca uwagę w swoim stanowisku Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego (ZGWL).
  • Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). 
  • Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę wymiaru podatków. Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 1 w/w ustawy ewidencję gruntów i budynków prowadzą starostowie.

Z przepisów wynika, że gminy są zobowiązane do naliczania i pobierania podatków od nieruchomości stanowiących jednocześnie ich dochód własny, a te są związane z danymi prowadzonymi przez starostów w ewidencjach gruntów i budynków

- Tym samym aktualność danych zawartych w w/w ewidencji rzutuje bezpośrednio na wysokość należności podatkowych, a tym samym na wysokość dochodów gmin – czytamy w stanowisku ZGWL.

Jak przypominają samorządowcy, w § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) przewidziano, że starosta zapewnia przeprowadzenie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji (pkt 1) oraz zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie (pkt 2).

Weryfikację, o której mowa w pkt 1, przeprowadza się w każdym obrębie co najmniej raz na 10 lat, obejmując nią co najmniej 10 proc. dokumentów źródłowych, które stanowiły podstawę dokonanych zmian w operacie ewidencyjnym. Starosta zarządza sprawdzenie wszystkich danych ewidencyjnych obrębu, jeżeli w wyniku weryfikacji wyjdą na jaw istotne nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji. Natomiast weryfikację, o której mowa w pkt 2, przeprowadza się w każdym obrębie co najmniej raz na 15 lat, obejmując nią cały jego obszar.

- Wskazane powyżej obligatoryjne terminy weryfikacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków powodują, że względu na brak środków finansowych prace są wykonywane stosunkowo rzadko, a przynajmniej w odstępach czasu nie przystających do realiów urbanistycznych. Na przestrzeni 10-15 lat dochodzi bowiem do szeregu zmian zabudowy gruntów, które niejednokrotnie na skutek zaniechań ich właścicieli nie znajdują odzwierciedlenia w ewidencji – ze szkodą dla gmin – podnoszą samorządowcy z woj. lubuskiego.

Wskazują jednocześnie, że niezwykle pożądanym z punktu widzenia interesów gmin jest zabezpieczenie pieniędzy na weryfikację i sprawdzenie danych ewidencyjnych, aby starostowie inicjowali weryfikację danych ewidencji gruntów i budynków w okresach częstszych niż wyznaczone ramami w/w rozporządzenia.

- Tylko i wyłącznie bowiem tego typu działanie przyczyni się do prawidłowego naliczenia zobowiązań podatkowych - reasumuje ZGWL.

Przypomnijmy, podatek od nieruchomości stanowi największy podatkowy wpływ do budżetów gmin. Ściągalność podatków jest wysoka, ale samym wezwaniem do zapłaty nie da się uzyskać wszystkich należności i gminy zmuszone są kierować sprawy do egzekucji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.