PARTNER PORTALU
  • BGK

Podatki: egzekucja pieniężna prezydentów miast będzie sprawniejsza

  • Bartosz Dyląg    30 stycznia 2015 - 00:43
Podatki: egzekucja pieniężna prezydentów miast będzie sprawniejsza

Hanna Gronkiewicz-Waltz chce dwóch zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Fot. Pixbay

Prezydenci miast, którzy pełnią funkcje wierzyciela i organu egzekucyjnego, będą mogli przekazywać te uprawnienia pracownikom jednostki budżetowej – zakłada zmiana przepisów zaproponowana przez prezydent Warszawy.
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła projekt ustawy o administracji podatkowej, ale uwagi zgłosił warszawski ratusz.

Joanna Gutkowska, zastępca skarbnika Warszawy poinformowała, że Hanna Gronkiewicz-Waltz wystąpiła do ministra finansów z prośbą o dokonanie dwóch zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Chodzi o umożliwienie prezydentowi przekazania uprawnień wierzyciela i organu egzekucyjnego pracownikom kierowanej organizacyjnej jednostki budżetowej.

Zdaniem Joanny Gutkowskiej jest to zadanie, które nie będzie rodziło po stronie jednostek samorządowych skutków finansowych.

– Jest to korzystne dla prezydentów miast, którzy pełnią funkcję i wierzyciela, i organu egzekucyjnego. Pozwoli na tworzenie komórki, która wyspecjalizowałaby się w tych zadaniach – wyjaśnia Joanna Gutkowska.

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji daje niektórym gminom możliwość występowania jako organ egzekucyjny (wymienione są w załączniku do ustawy o zmianie działania niektórych miast oraz miejskich strefach usług publicznych).

Prezydent Warszawy proponuje dodanie następującego zapisu w  ustawie: „Organ jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić kierownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej gminy do wykonywaniu w jego imieniu czynności wierzyciela. Na wniosek kierownika upoważnienie może być udzielone również pracownikowi tej jednostki”.

Podobny zapis prezydent Warszawy proponuje w odniesieniu do organu egzekucyjnego.

– Wprowadzenie tych zmian w ustawie o administracji podatkowej pozwoliłoby na sprawne funkcjonowanie tych dwóch działów – argumentuje Joanna Gutkowska.

Grzegorz Mróz z Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów przyznaje, że propozycje te faktycznie mogą bardzo pomóc w usprawnieniu funkcji wierzyciela, jaką wykonują jednostki samorządu terytorialnego.

– Jeżeli taka będzie rekomendacja komisji wspólnej, zmiany będą uwzględnione w treści ustawy – zapowiada Grzegorz Mróz.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.