PARTNER PORTALU
  • BGK

Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku

  • tm    25 stycznia 2011 - 15:37

Od nowego roku obowiązują nowe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych m.in. od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, opłaty targowej, miejscowej i uzdrowiskowej.
Czytaj też: Gminy powinny ściągać podatki lokalne

Rady gminy, które będą podejmować uchwały dotyczące wysokości tych podatków i opłat nie mogą ich ustalić na wyższym poziomie niż wskazany jako maksymalny na bieżący rok.

Stawki podatków i opłat mają charakter roczny i bez względu na termin ich wejścia w życie powinny być stosowane do całego roku podatkowego, nawet jeżeli weszły w życie po 1 stycznia. Stawki raz ustalone nie powinny być zmieniane w trakcie roku. Dopuszcza się wyłącznie obniżanie stawek lub wprowadzanie zwolnień w trakcie roku. Za niedopuszczalne należy uznać podwyższanie stawek.

Należy podkreślić, że rada gminy "określa wysokość stawek", a zatem podjęcie uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych należy traktować jako obowiązek, a nie uprawnienie gminy (wyjątek stanowi tu tylko opłata od posiadania psów). W przypadku nieuchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

 Poniższe zestawienia prezentują stawki obowiązujące w 2011 r.:

Obwieszczenie aktualizuje maksymalne stawki kwotowe podatków :

1) od nieruchomości:

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – maksymalnie  0,80 zł od m2 powierzchni,

- od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – maksymalnie 4,15 zł od ha powierzchni,

- od pozostałych gruntów – maksymalnie 0,41 zł od m2 powierzchni,

- od budynków lub ich części mieszkalnych – maksymalnie 0,67 zł od m2 powierzchni użytkowej,

- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – maksymalnie 21,05 zł od m2 powierzchni użytkowej,

- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – maksymalnie 9,82 od m2 powierzchni użytkowej,

- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – maksymalnie 4,27 zł od m2 powierzchni użytkowej,

- od pozostałych budynków lub ich części – maksymalnie 7,06 zł od m2 powierzchni użytkowej.

2)  od środków transportowych:

- od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – maksymalnie 748,25 zł,

- od samochodu ciężarowego powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – maksymalnie  1.248,28 zł,

- od samochodu ciężarowego  powyżej 9 ton – do 12 ton – maksymalnie 1.497,92 zł,

- od samochodu ciężarowego  powyżej 12 ton – maksymalnie  2.858,47 zł,

- od ciągnika siodłowego lub balastowego – odpowiednio do przewidzianych w ustawie progów masy całkowitej pojazdu – maksymalnie 1.747,56 zł;  2.209,40 zł i  2.858,47 zł,

- od przyczepy lub naczepy – odpowiednio do przewidzianych w ustawie trzech progów masy całkowitej pojazdu – maksymalnie 1.497,92 zł;  1.747,56 zł i 2.209,40 zł,

- od autobusu z mniejszą niż 30 liczbą miejsc - 1.747,56 zł,

- od autobusu z minimum lub ponad 30 miejscami – maksymalnie 2.209,40 zł.

Przewidziane przez ministerstwo maksymalne stawki opłat lokalnych w nadchodzącym roku przedstawiają się następująco:

- opłata targowa – maksymalnie 699,27 zł dziennie,

- opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach - maksymalnie 1,99 zł dziennie,

- opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – maksymalnie 2,84 zł dziennie,

- opłata uzdrowiskowa – maksymalnie 3,92 zł dziennie,

- opłata od posiadania psów - maksymalnie 110,66 zł dziennie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.