PARTNER PORTALU
  • BGK

Podatki: zniknie podatkowy absurd

  • pap/pt    28 sierpnia 2015 - 13:00
Podatki: zniknie podatkowy absurd
Gmina, która jest wlaścicielem niwruchomości, nie odprowadzi od niej podatku - fot. wikipedia

Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która zakłada zwolnienie przedmiotowe w podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy.
Gminy nie będą same sobie płacić podatku od nieruchomości za budynki będące ich własnością, gdy te nie są wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej - przewiduje nowela ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Nowelę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Sejm uchwalił 23 lipca, a prezydent, jak informuje jego kancelaria, podpisał ją 27 sierpnia br.

Podatkowy absurd

Ustawa była inicjatywą legislacyjną Senatu, podjętą po petycji wójta gminy Ostrów Mazowiecka.

Nowelizacja wprowadza zwolnienie przedmiotowe w podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

W efekcie gminy w takich przypadkach nie będą musiały pobierać podatku od samych siebie, czyli właściciela nieruchomości.

Wśród nieruchomości, które mają być objęte wyłączeniem, znajdują się m.in. nieruchomości zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego oraz grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych. Wyłączenie to ma nie dotyczyć dróg wewnętrznych.

Kiedy gmina zapłaci podatek?

Jak wskazano w uzasadnieniu do noweli, podatkiem od nieruchomości w dalszym ciągu objęte będą, stanowiące własność gminy, grunty i budynki lub ich części znajdujące się w posiadaniu samorządowych zakładów i samorządowych jednostek budżetowych, a także innych podmiotów.

"Ograniczenie zakresu zwolnienia jedynie do przedmiotów opodatkowania niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, pozwoli na uniknięcie zarzutu co do nierównego traktowania podmiotów z zależności od statusu właściciela (podmiot publiczny lub prywatny)" - napisano w uzasadnieniu.

Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • audytors, 2015-08-29 10:05:24

    Na razie nic nie rozwiązano. Zwolnienie o którym mowa w zmianie ustawy dotyczy nieruchomości gminy nieprzekazanych w trwały zarząd jednostkom budżetowym i nieużytkowanych w działalności gospodarczej. Realny wpływ zmian ustawy gminy odczują dopiero w 2018 roku przy naliczaniu subwencji wyrównawczej i... równoważącej. Ustawa nie wprowadza abolicji dla gmin, które nie naliczały podatku od własnych nieruchomości, co mogło być podstawą do nienależnie pobranych subwencji i dotacji. Nikt nie zna precyzyjne skali niedoliczonego podatku do dochodów podatkowych gmin, ale można szacować, że nienależne pobrane subwencje wyrównawcze mogą stanowić za okres 5 lat wstecz od 0,5-1 mld zł, Zwindykowane kwoty nienależnie pobranych subwencji zasilą rezerwę subwencji ogólnej z której można byłoby finansować utratę dochodów gmin z tytułu suszy (po zmianie ustawy o dochodach jst w części dt podziału rezerwy subwencji ogólnej).  rozwiń